Quantcast

26 BIBLIAVERS NŐKNEK

4 Perc. Olvásási idő

Gyönyörű bibliai igeversek minden nő számára, aki szeretetre, megnyugvásra és erőre vágyik.

1. „Az Isten ő közepette van, nem rendül meg.” (Zsoltárok 46:6)

2. „Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.” (Példabeszédek 31:25)

- Hirdetés -

3. „Az Úr az én erőm és pajzsom.” (Zsoltárok 28:7)

4. „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg,
hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”
 (Róma 5:8)

5. „Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős?
Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.”
 (Józsué 1:9)

- Hirdetés -

6. „Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.” (Példabeszédek 31:26)

7. „Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége.” (Zsoltárok 91:4)

8. „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Filippi 4:6)

9. „De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.” (1 Korinthus 15:10)

- Hirdetés -

10. „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.”
 (Példabeszédek 3:5-6)

11. „És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.” (Lukács 1:45)

- Hirdetés -

12. „Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél.
Csodálatosak a te cselekedeteid! És jól tudja ezt az én lelkem.” 
(Zsoltárok 139:14)

13. „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1 Korinthus 16:14)

14. „Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.” (1 Péter 3:3-4)

15. „A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.”
(Zsoltárok 93:4)

16. „Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségök és szabadulások a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?” (Eszter 4:14)

- Hirdetés -

17. „És ti Ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak” (Kolossé 2:10)

18. „Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség;
amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!”
 (Példabeszédek 31:30)

19. „Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.”
(2 Timóteus 1:7)

20. „Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned!
Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!” 
(Zsoltárok 143:8)

21. „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg,
hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”
 (Róma 5:8)

22. „Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr;
békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.”
 (Jeremiás 29:11)

23. „Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.” (2 Mózes 14:14)

24. „Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.” (Józsué 1:5)

25. „Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned!” (Énekek éneke 4:7)

26. „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.” (Efézus 2:19-22)

 

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás