30 BIBLIAI IDÉZETEK, AMELY ERŐT ADHAT A MAI NAPRA!

5 Perc. Olvásási idő
Bibliai idézetek

Bátorító szavak a keresztények legfontosabb könyvéből, amelyek motivációt adhatnak a mai nap küzdelmeihez!

30 BIBLIAI IDÉZETEK, AMELY ERŐT ADHAT A MAI NAPRA!

1. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik… (Róma 8,28)

- Hirdetés -

2. Hát nem azt a parancsot adtam neked, hogy légy erős és kitartó? Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész. (Józsue 1,9)

3. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok. (1Péter 5,7)

4. Közel az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált, mindenkihez, aki tiszta szívből hívja. (Zsoltárok 145,18)

- Hirdetés -

5. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. (Máté 17,20)

6. Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram. (Zsoltárok 42,2)

7. Mindent elviselek abban, aki erőt ad. (Filippi 4,13)

8. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. (János 1,5)

- Hirdetés -

9. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (1Tessz 5,18)

10. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes. (Róma 12,2)

- Hirdetés -

11. Jézus rájuk nézett, és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges.” (Máté 19,26)

12. Álljatok meg és ismerjétek el: Én vagyok az Isten! Fönséges a népek fölött, fönséges a föld felett. (Zsoltárok 46,11)

13. Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. (Jeremiás 29,11)

14. Bíztam az Úrban, bizakodtam, s ő lehajolt hozzám és meghallgatta kiáltásomat. (Zsoltárok 40,2)

15. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el. (Izajás 40,31)

- Hirdetés -

16. Isten a menedékünk és az erőnk, nagyszerű támaszunk a szorongattatásban. (Zsoltárok 46,2)

17. „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.” (Zsidók 13,5)

18. „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. (2Kor 12,9)

19. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. (1Tessz 5,5)

20. Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. (Izajás 40,29)

21. Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége. (Siralmak 3,22-23)

22. Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. (János 1,16)

23. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által. (Róma 8,11)

24. Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok… (Efezus 4,1)

25. Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. (Izajás 43,2)

26. Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek. Minden dolgotokat intézzétek szeretettel. (1Kor 16,13-14)

27. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. (Filippi 4,8)

28. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. (Róma 12,9)

29. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. (2Tim 4,7)

30. Hatalmasabb, mint sok víznek zúgása, hatalmasabb, mint a tenger morajlása, mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban. (Zsoltárok 93,4)

7 REMÉNYTELJES IGE SZORONGÁS ELLEN
Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.