Quantcast

5 BIBLIAI VERS, HA MEGTERHELŐ HÍREKKEL ÁRASZT EL A MÉDIA

5 Perc. Olvásási idő

A közösségi média nagyszerű is tud lenni; hidat képez olyan emberek között, akikkel egyébként ritkán – vagy egyáltalán nem – kerülnénk kapcsolatba. Hívőként pedig hozzáférhetünk olyan konkrét információkhoz is, amelyek segítségével imáinkkal jobban rá tudunk hangolódni a világban felmerülő szükségletekre. De ha valaha is volt kétélű kard, akkor ez az!

Sokféle kutatás kimutatta, hogy a közösségi média használata nagyban összefügg a depresszió és a szorongás növekedésével is. Nem csoda; hiszen megpróbálunk egy kerek formát egy szögletes lyukba erőltetni. Isten képmásai vagyunk, arra terveztek minket, hogy a kommunikáción keresztül az Ő munkásai legyünk, de a közösségi média egy elég szegényes eszköz ennek megvalósítására. Ahelyett, hogy teret adna az alkotásnak, a közösségi média a legrosszabb ösztöneinket hívja elő: a reagálást, elfojtott érzelmeket és a meghátrálást.

- Hirdetés -

A közösségi média pezsgése szüntelenül rohamoz bennünket. Folyamatosan bombáznak minket elrettentő, bonyolult és ijesztő információkkal. Csak egy aprócska tárháznyi lehetőségünk marad a válaszadásra, amelyek gyakran nem is túl hasznosak: reagálás a cselekvés helyett, elfojtás a kifejezés.

Az embereket nem arra tervezték, hogy ennyi információt fogadjanak be, különösen akkor, ha nem tudnak azonnal cselekedni, és érdemben foglalkozni a témával.

A közösségi média hasznosságához nem fér kétség, de meg kell tanulnunk uralni, hogy ne az uralkodjon rajtunk. Ez viszont azzal kezdődik, hogy határokat szabunk, például időnként távol tarjuk magunkat az egésztől, korlátozzuk, hogy kiket követünk, és emlékezzünk arra, hogy nem kell mindig mindent tudnunk. Összpontosítsunk a célunkra, ami az, hogy mindenben dicsőítsük Istent. Egyszerűen tegyük meg a következő helyes lépést, döntést, cselekedetet, ami előttünk áll, terheinket pedig vigyük az Úr elé imádságban.

- Hirdetés -

A 20. századi lelkipásztor és író, A. W. Tozer egyszer azt írta: „Néha, amikor túlterheltek vagyunk, elfelejtjük, hogy milyen nagy is Isten.” Milyen mély igazság, különösen a közösségi média korában.

5 olyan bibliai részt mutatunk be, amelyeket érdemes szem előtt tartani a közösségi média használatakor:

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:6-7)

Tanulság: Nem kell elzárkózva hordoznunk aggodalmainkat, gondjainkat és félelmeinket. Pál apostol azt mondta, hogy minden egyes körülményben elmondhatjuk Istennek, hogy mit érzünk, és ennek eredményeként az Úr megőrzi szívünket és elménket e világ súlyától.

- Hirdetés -

„Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róma 8:26)

Tanulság: A legtöbbször úgy tűnik, hogy az előttünk álló kérdések túlságosan összetettek és zavaróak ahhoz, hogy megértsük őket. Ebben a szakaszban Pál világossá tette, hogy a Szentlélek segít nekünk, hogy kéréseinket közöljük Istennel. Biztosak lehetünk benne, hogy Ő kiáll értünk zavarodottságunkban és hiányosságainkban.

- Hirdetés -

„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.” (Kolossé 3:1-2)

Tanulság: Nem szabad úgy kétségbeesnünk, mintha nem lenne reményünk. Végső soron, ahogy Pál írta, életünket nem a földi erők határozzák meg vagy irányítják. A biztonságunk Jézusban van, és ennek kell vezérelnie a gondolkodásunkat.

„Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?” (Máté 6:30)

Tanulság: Még ha az Ő gondviselése nem is úgy néz ki, ahogy mi elgondoljuk, Istenben bízhatunk, hogy kielégíti minden szükségünket. Ha Ő annyira törődik a földdel, hogy ragyogó színekkel borítja be, pedig az gyorsan elhalványul, mennyivel inkább törődik Isten veled, akiért elküldte Fiát, Jézust, hogy meghaljon?

„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róma 12:2)

- Hirdetés -

Tanulság: Pál óva intett attól, hogy annyira belemerüljünk a világba, hogy azt kezdjük el visszatükrözni. Ehelyett határokat kell húznunk, és a körülöttünk lévő átmeneti körülményeket a Jézus általi megváltásból fakadó megszentelődés révén megújult elménk szemüvegén keresztül kell látnunk.

Az Úr minden helyzetben és körülményben szeretne találkozni velünk, még akkor is, amikor a hírekből jövő állandó információáradat elönt bennünket. Szánjunk ma egy kis időt arra, hogy kikapcsoljuk a telefonunkat, és a mi prioritásunkra koncentráljunk: Jézusra.

Amíg Péter Őrá szegezte a tekintetét, addig volt képes a vízen járni.

Forrás: faithwire.com

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás