Quantcast

A feltétel nélküli szeretet feltételei 1. rész

6 Perc. Olvásási idő

Nemrégiben egy másik kereszténnyel folytatott üzenetváltás közben szóba kerültek azok az alkalmak, amikor nehéz valakivel kommunikálni. Visszaírtam, hogy úgy érzem, az a megoldás, ha egyszerűen meghívom Jézust minden beszélgetésbe. Abban a pillanatban történt a legcsodálatosabb dolog.

Hirtelen Isten Lelkének és szeretetének elsöprő érzését éreztem. Az én szemszögemből nézve abban a pillanatban ez a szeretet, amit éreztem, biztosan meg nem érdemelt volt. Ezt az elsöprő szeretetet éreztem mindenki iránt, akit ismertem, és mindenki iránt, akivel aznap hátralévő időben együtt voltam. Szerda este volt, és a templom előtt bementem a lelkészünk irodájába, és izgatottan meséltem neki arról, amit éreztem. Ő mosolygott, mert ő is megtapasztalta Isten természetfeletti szeretetének ezt a szintjét. Csak mentem és mondogattam az Úrnak újra és újra: „Uram, nagyon gazdag ember vagyok. Uram, kérlek, hogyan járhatok ebben, és hogyan tarthatom meg örökre?”.

- Hirdetés -

Az Úr azonban nem akarta, hogy azon a hegycsúcson éljek; a valóság végül is beütött, és a normális, mindennapi érzelmeim visszatértek. Azért osztom meg ezt az élményt, hogy szemléltessem, hogy igenis megértem azt a szeretetet, amelyet Pál leírt, amikor azt mondta; „És megismerni Krisztus szeretetét, amely meghaladja a tudást” Efézus 3:19a (KJV)

Az egyik leggyakrabban használt prédikációm ébresztőként a 2Krónika 7:14-ből (KJV) való; „Ha népem, amelyet nevemről neveznek, megalázza magát, és imádkozik, és keresi arcom, és megtér gonosz útjairól, akkor meghallgatom a mennyből, és megbocsátom bűneiket, és meggyógyítom földjüket.”.

A prédikáció miatt utánanéztem a „Ha te, akkor én” kifejezésnek. Mint kiderült, ez egy nyelvtani kifejezés. Úgy hívják, akár hiszik, akár nem, hogy „feltételes mondat”. Valójában Isten igéje tele van feltételes mondatokkal. Ami azt illeti, Isten Igéjében minden ígéretnek van feltétele! Kihívom az olvasót, hogy mutasson nekem egy olyan ígéretet az egész Bibliában, amelyben nincs ilyen! Még ha egy ígéret csak hitet igényel is, akkor is feltételes ígéret!

- Hirdetés -

Ahhoz, hogy megtapasztalhassuk Isten feltétel nélküli szeretetét, az első feltételnek meg kell felelnünk: „újjá kell születnünk”. Jézus azt mondta a János 3:3b-ben (KJV): „Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja a mennyek országát.” Kezdettől fogva szembesülünk a választással, hogy üdvözülünk-e vagy sem. Helyesen tanítják nekünk, hogy ahhoz, hogy Isten családjának tagjává váljunk, „újjá kell születnünk”. Ezt úgy tesszük meg, hogy őszintén bocsánatot kérünk minden bűnünkre, és kérjük Jézust az Ő Lelke által, hogy jöjjön és lakjon a szívünkben.

A második feltétel, amivel szembesülnünk kell, az az, amit meg kell tanulnunk, hogy a megtérés után képesek legyünk kommunikálni Mennyei Atyánkkal. Ez a feltétel az, hogy megtanuljunk imádkozni. Jézus a Máté 6:33-ban(KJV) tanította; „Ti pedig keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezek hozzáadatnak hozzátok”. Hoppá! Itt van rögtön a harmadik. Nemcsak az országot kell keresnünk, amikor megtanulunk imádkozni, hanem Isten igazságosságát is keresnünk kell! Hű, itt gyorsan halmozódnak a feltételek, emberek!

Az igazság az, hogy a lista csak folytatódik és folytatódik. Hamar rájövünk, hogy Isten utasításaiba ágyazva sok-sok feltételes ígéretet tartalmaz az Ige az új hívőnek. Sőt, még sokkal több van a hívők számára, ahogy érnek a hitben.

Megkérdezheted, hogy miért használják olyan gyakran az egyházban a „feltétel nélküli szeretet” kifejezést Isten szeretetének leírására. Íme, hogyan jött ez az egész létre. A „feltétel nélküli szeretet” kifejezés valamikor az 1970-es években vándorolt be pszichológiai körökből az egyházba. Valaki úgy döntött, hogy ez a legjobb fordítása a görög „agapé” szónak, amely az Isten által adott szeretet típusát jelenti. A kifejezés úgy terjedt el, mint a bozóttűz egy forró, szeles napon. Az emberek mindenhol elkezdték használni a kifejezést a tanításukban és az igehirdetésben, mert annyira jól hangzott, és annyira jól hangzott! A Vine’s Bible Dictionary szerint azonban az „agapé” szó, amelyet oly sokan úgy értelmeznek, hogy „feltétel nélküli szeretet”, „ki nem érdemelt szeretetet” jelent. A meg nem érdemelt szeretet valami egészen mást jelent; „irgalmas szeretetet” jelent. Vine elmagyarázza, hogy az agapé szeretet legtökéletesebb kifejezése, amit a Szentírásban találunk, az, amikor Isten egyszülött Fiát adta a világ bűneiért.

- Hirdetés -

Urunk szolgálata során kapcsolatba kerültem olyan hívőkkel, akiket átitatott a „feltétel nélküli szeretet” tanítása. Megfigyeltem, hogy gyakran tanúsítanak olyan magatartást, olyan hozzáállást, amely nagymértékben megfelel a mi énközpontú társadalmunk nárcizmusának. Az önelégültség hozzáállása! Ez a hozzáállás szöges ellentétben áll a keresztről és a megfeszített életről szóló igehirdetéssel. Meggyőződésem, hogy ez az oka annak, hogy azok az egyházak, amelyek úgy döntenek, hogy sok olyan üzenetet hirdetnek, amelyek a feltétel nélküli szeretetet használják az igazság alapjaként, hajlamosak a kereszt üzenetét is kiiktatni. Számukra Jézus olyan, mint egy aranykártya, korlátlan költési határral. Ezek a követők hajlamosak lazán szolgálni és erkölcsösek lenni. Hogy miért? Azért, mert a „feltétel nélküli szeretet” kifejezés szemantikáját a legmesszebbre vitték, és mint az elkényeztetett gyerekek azt hiszik, hogy bármit megtehetnek, amit csak akarnak.

Ezzel szemben az idősebb keresztényeitek közül sokan egészséges tanításon nevelkedtek, és még mindig hisznek Isten „agapé” szeretetének ajándékában, mint ki nem érdemelt szeretetben, olyan szeretetben, amely megalázó. Ők úgy hiszik, hogy nem érdemelnek mást, csak a poklot, és helyette a mennyet kapták. Ez megalázza őket a Királyok Királya iránti szolgálat életére. Hajlamosak arra, hogy nagyon kevés igényt támasszanak vele szemben az itt és mostra vonatkozóan. Isten ugyanígy nyissa meg a mi szemünket is a szilárd tanításra és az Ő kifürkészhetetlen üdvösségajándékának megbecsülésére!

- Hirdetés -
Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás