Quantcast

A Nagy Nyomorúság a Biblia szerint

4 Perc. Olvásási idő

A Nagy nyomorúság egy jövőbeli esemény, amelynek során az Úr legalább két dolgot megvalósít a tervéből: 1) Izrael népének büntetése véget ér (Dániel 9:24), és 2) a föld hitetlen, istentelen népe ítélet alá esik (Jelenések 6-18). A nyomorúság hét évig fog tartani. Ez a szám Dániel 70 hetének értelmezésén alapul (Dániel 9:24-27; ld. még a Nyomorúságról szóló cikkünket).

A cikk az ajánló után folytatódik! (Görgess tovább!)

A nagy nyomorúság a nyomorúság időszakának második fele, a második 3,5 év. Abban különbözik a nyomorúság első felétől, hogy a fenevad vagy Antikrisztus megjelenik, és ebben az időszakban Isten haragja fokozottabban fog megnyilvánulni. Ezért fontos szem előtt tartani, hogy a nyomorúság és a nagy nyomorúság fogalmak nem rokon értelműek. Az eszkatológiában (az eljövendő dolgokat kutató tanokban) a nyomorúság az egész hét éves időszakra vonatkozik, míg a nagy nyomorúság a nyomorúság második felére.

- Hirdetés -

Maga Krisztus is a nagy nyomorúság kifejezést használta a nyomorúság második felére. A Máté 24:21-ben Jézus azt mondja: „Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.” Jézus ebben a versben a Máté 24:15 eseményére utal, amely a pusztító utálatosság megjelenését írja le – azét az emberét, akit Antikrisztus néven is ismerünk. A Máté 24:29-30-ban Jézus azt is mondja, hogy „Közvetlenül ama napok nyomorúsága után… feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.” Ebben a szakaszban Jézus a pusztító utálatosság megjelenéséhez (15.v.) fűzi a nagy nyomorúság (21.v.) kezdetét és Krisztus második eljöveteléhez a nyomorúság végét.

A nagy nyomorúságra utaló igeversek közé tartozik a Dániel 12:1b is: „Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig.” Úgy tűnik, hogy Jézus ezt a verset idézte, amikor a Máté 24:21-ben feljegyzett szavai elhangoztak. A Jeremiás 30:7 szintén a nagy nyomorúságra vonatkozik: „Jaj, mert nagy nap lesz az, nincs hozzá fogható! Nyomorúság ideje lesz az Jákóbnak, de megszabadul belőle!” A „nyomorúság ideje lesz az Jákóbnak” kifejezés arra utal, hogy Izrael népe olyan méretű üldöztetést és természeti csapásokat fog elszenvedni, amelyhez foghatót még nem láttak.

Ha figyelembe vesszük Krisztus szavait a Máté 24:15-30-ban, könnyen megláthatjuk, hogy a nagy nyomorúság kezdetének sok köze van a pusztító utálatossághoz, az Antikrisztus megjelenéséhez. A Dániel 9:26-27-ben azt látjuk, hogy ez az ember szövetséget (békeszerződést) köt a világgal hét évre (egy hét egyenlő egy év; ld. a Nyomorúságról szóló cikkünket). A hét éves időszak felénél – „a hét közepén” – ez az ember megszegi a szerződést, véget vet a véres- és ételáldozatoknak, amire konkrétan a jövőben újjáépítendő templomban fog sor kerülni. A Jelenések 13:1-10 még részletesebb leírást ad a fenevad tetteiről, és szintén megmondja, hogy mennyi ideig fog hatalmon lenni. A Jelenések 13:5-ben azt olvassuk, hogy 42 hónapig lesz hatalmon, ami 3,5 évet tesz ki, a nagy nyomorúság idejét.

- Hirdetés -

A nagy nyomorúságról a legtöbbet a Jelenések könyvéből tudhatunk meg. A hitetlenség és lázadás miatt a fenevad megjelenése (Jelenések 13) és Krisztus visszajövetele (Jelenések 19) között Isten haragja kiömlik a földre. Itt azt is láthatjuk, hogy miként fegyelmezi és védelmezi egyben Isten Izraelt, az Ő népét (Jelenések 14:1-5), amíg be nem teljesedik a földi királyság megalakulására vonatkozó ígérete (Jelenések 20:4-6).

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.