Quantcast

A VÉGIDŐ ESEMÉNYEINEK SORRENDJE

6 Perc. Olvásási idő

Ma amikor ennyire felgyorsultan követik egymás után az események mind a nagyvilágban mind pedig a szűkebb világunkban, szellemi világunkban. Hívőkként fel kell ismernünk, hogy hamarosan lezárul a kegyelemi időnk. Nem tudom ki ki milyen kapcsolatban van az Úr Jézus Krisztussal, de ha még nem tette meg szívébe való befogadását mihamarabb tegye meg mert e kegyelmi időszak lezárása után Isten kitölti a föld népére haragjának poharát. Krisztus e korszak bekövetkezése előtt viszont az övéit kivéteti a földről és ők nem kapnak a csapásokból. Ezért is nagyon fontos, hogy mihamarabb befogadjuk Őt a mi szívünkbe.

Mi a helyzet azokkal a „csapásokkal” amiket már láthatunk körülöttünk?

- Hirdetés -

Ez még nem az Úr haragja, lehet sokan ezt vizionálják, de még tart az Úrnak kegyelme.

Engedjetek meg nekem, hogy egy pár igét beillesszek nektek.

Nézzétek milyen csodálatos ígéreteket kaptunk a mi Mennyei Atyánktól a Fil 1:6 Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig .

- Hirdetés -

És itt van még egy komplett fejezet a Bibliából nekünk azokkal szembe akik a vírussal riogatnak minket. Azt hiszem a dögvész szót behelyettesítjük jelen esetben a vírus szóval.

Zsolt 91:1 – 91:16

A mindenható Isten oltalma minden veszedelemben.

1 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az.

- Hirdetés -

2 Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem őbenne bízom!

3 Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.

- Hirdetés -

4 Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége.

5 Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;

6 A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít.

7 Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; és hozzád nem is közelít.

8 Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!

- Hirdetés -

9 Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10 Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11 Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban.

12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.

13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.

14 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!

15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.

16 Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.

Végezetül egy átfogó Végidők eseményeinek sorrendjét találtam a világhálon amiből könnyen megtalálhatjuk hol és merre tartunk napjainkban.

Forrás

 1. Lisszaboni földrengés 1755
 2. A Nap és a Hold elsötétedése 1780 május 19-én
 3. Az első angyali üzenet hirdetése
 • Miller első prédikációja 1831 aug. 14.
 • Csillaghullás 1833 nov. 13-án, mint a nagy engesztelési nap, vagyis a vizsgálati ítélet előjele.
 1. A második angyali üzenet hirdetése
 • 1844 nyarán az éjféli kiáltás
 1. A 2300 éves prófécia vége 1844 okt. 22.
 2. A vizsgálati ítélet kezdete
 3. A harmadik angyal üzenetének kezdete
 4. Az elpecsételés idejének kezdete
 5. A laodiceai korszak kezdete
 6. A prófétaság lelki ajándéka az Egyházban
 7. Isten kezdeményezése műve befejezésére 1888-ban
 • A hit általi megigazulás üzenetének meghirdetése által kibontakozó ébredési mozgalom

Jelenleg a következő történelmi zónában vagyunk

 1. Az egyházak egyesülésének folyamata
 2. A vasárnapi törvény kidolgozása és első szinten való elfogadása (Amerikából kiinduló folyamat)
 • Hamis ébredési mozgalmak
 • A nagy városok elhagyásának kezdete
 1. A Jel 18. fejezet angyalának mozgalma
 • A hangos kiáltás kezdete (először az Egyházban, Isten népe között Ésa. 58,1-2.)
 • Ébredési mozgalom az Egyházban, Isten dicsősége látható lesz (Jel. 18,1/b.)
 1. Szentlélek kiárasztása (késői eső – hangos kiáltás)
 • Hangos kiáltás először a „Láthatatlan Egyház” tagjai felé Babilonban (Jel. 18,1-4.)
 1. A nagy aratás – az utolsó óra munkája
 • Hangos kiáltás harmadik fázisa a világ felé
 1. A feneved képének felállítása
 2. A vasárnapi törvényszigorúbb változata, mint próba Isten népe számára.
 • Rostálás Isten népe között
 1. Az elpecsételés munkája befejeződik
 2. A vizsgálati ítélet befejeződik
 3. A kegyelem idő végleges lezárása
 4. Isten haragjának poharait kitöltik a Földre
 • Elkezdődnek a csapások
 • A nagy nyomorúság idejének a kezdete
 1. Láthatatlan angyalok oltalma a megváltottak körül
 2. Jákob éjszakájának kezdete
 3. Sátán utánozza Jézus dicsőséges visszajövetelét
 4. A szentek kiirtására meghatározott idő
 5. Isten rendkívüli közbeavatkozása
 6. Jákob éjszakája küzdelmében feltűnő remény sugár
 7. A részleges feltámadás eseménye
 8. Az élő szentek üdvbizonyosságra jutása
 9. Isten szövetségkötése a 144.000-rel
 10. Jézus visszajövete idejének kijelentése
 11. A Jákób éjszakájának küzdelme véget ér
 12. Az ezer éves időszak kezdete
 • Sátán megkötözésének kezdete
 1. A szentek ellen újabb támadások indulnak
 2. Jézus dicsőséges visszajövetele
 3. Az igazak általános feltámadása és átváltozása
 4. A megváltottak elragadtatása és mennybe menetele
 5. A gonoszok általános halála a hetedik csapásban
 • Sátán végleges megkötözése
 1. A gonoszok feletti ítélet a Mennyben
 2. Az ezer éves időszak vége
 3. Az új Jeruzsálem a megváltottakkal együtt leszáll a Mennyből a Földre
 4. A gonoszok általános feltámadása
 • Sátán eloldoztatása
 1. A feltámadt gonoszok Sátán késztetésére Jeruzsálem ellen vonulnak
 2. Jézus megkoronázásának eseménye
 3. A gonoszok Sátánnal és angyalaival együtt elismerik Isten ítéletének igazságosságát, és leborulva imádják
 4. Jézus kihirdeti a gonoszok fölött hozott ítéletet
 • Az ítélet végrehajtása a tűznek tavában (a második halál)
 1. A Föld megtisztítása tűz által
 2. A Föld újjáteremtése

AZ  ÖRÖKKÉVALÓSÁG KEZDETE

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás