A végidők 4 jele

Ha a címlapokat olvassuk, nem nehéz észrevenni, hogy világunk lefelé ívelő pályán van. A politikai feszültségek, a természeti katasztrófák és a járványok egyre fokozódnak. Úgy tűnik, egyre több hívőnek vallott ember esik el a hittől. Ez sokakat arra késztet, hogy elgondolkodjanak azon, vajon ezek az események a bibliai prófécia részei-e. Bizton állíthatom, hogy közelebb vagyunk az elragadtatáshoz és a nyomorúsághoz, mint valaha. És még akkor is, amikor a világ a földi végnapok felé rohan, reményt találhatunk Isten Igéjében.

7 Perc. Olvásási idő
A végidők 4 jele

1. A megtévesztés jele – A végidők 4 jele

Ahogy közeledünk az utolsó napok felé, Jézus azt mondta, hogy egyre nagyobb lesz a hamis tanítók általi megtévesztés veszélye. „Vigyázzatok, hogy senki se tévesszen meg benneteket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, mondván: Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek” (Máté 24:4-5). Egyre több ember fog vezetőket keresni, akik megszabadítják őket, és misztikusokat és vallási vezetőket keresnek majd, akik azt állítják, hogy mélyebb tudással rendelkeznek.

A megtévesztés lehet az egyik legnagyobb fenyegetés ma az egyházra nézve, de ez nem újdonság. Az ókori Izrael királyának, Jósiásnak a vallási reformjai előtt a papok – Isten képviselői a nép számára – hamis istenek bálványait állították fel a templomban (2Királyok 23:4). A nép pedig készségesen részt vett ebben a bálványimádásban. Nem dobták ki Istent az istentiszteletükből. Ehelyett úgy kezelték Őt, mintha csak egy lenne a sok isten közül. Az izraeliták szintetizálták a vallásukat egy másikkal.

- Hirdetés -

A szinkretizmusnak ez a fajtája a mai világban burjánzik. Társadalmunkat a tolerancia kultúrája jellemzi, amely mindenki számára működik, kivéve a keresztényeket. Nagyfokú elfogadás és megértés van mindenféle erkölcstelen viselkedés iránt, mégis a világ elfogadhatatlannak tartja, hogy az abszolút Igazságról beszéljünk. Erre válaszul egyes egyházak és lelkipásztorok eltávolodtak a helyes tanítástól. Ez nem csak egy újabb trend. Ez a megtévesztés szelleme, amely eluralkodott a kultúránkon.

A manapság zajló összes megtévesztés miatt nem tölthetjük az időnket minden pletyka üldözésével. Jobb, ha az időnket a megoldásra összpontosítjuk, és ez Jézus Krisztus. A János 14:6-ban azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Ő általa „megismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz [minket]” (János 8:32).

2. A nemzetek közötti viták jele

Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy a korszak végét „háborúk és háborúk híresztelései” fogják jellemezni, amikor a nemzetek egymás ellen támadnak (Máté 24:6, 7). A viszálykodás fokozódását az idők jelének tekinthetjük. A Jelenések könyve azt mondja nekünk, hogy a konfliktusok – szüntelen, véget nem érő, szörnyű háborúk – betöltik majd a világot.
a nyomorúság időszakát
, és addig fokozódik, amíg az egész világ bele nem keveredik.

- Hirdetés -

Ma sok ország békében él, de a nemzetközi ügyekben egyre inkább érezhető az instabilitás. Jelentések szerint a kutatók ötven százaléka fegyverfejlesztéssel foglalkozik. A Földön minden férfira, nőre és gyermekre jut legalább egy katonai fegyver és négyezer kiló robbanóanyag. 2019-ben a globális katonai kiadások elképesztő 1,92 billió amerikai dollárra nőttek.
1

Bármennyire is megdöbbentőnek tűnik, a Biblia már régen megjósolta a konfliktusok, határcsatározások, faji háborúk és nemzeti csatározások eszkalálódását a végidőkre.

3. A pusztulás jele

Az utolsó napok megtévesztése és vitái mellett Jézus figyelmeztetett „éhínségekre, dögvészekre és földrengésekre különböző helyeken” (Máté 24:7). Olyan napokat élünk, amikor alig tudjuk bekapcsolni a tévét anélkül, hogy ne látnánk valakit, aki pénzt próbál gyűjteni az éhezők etetésére. Annak ellenére, hogy Isten megáldott minket egy termékeny, bőséges bolygóval, a világon emberek milliói szembesülnek az élelmiszerhiánnyal és az élelmiszerhiánnyal.

A COVID-19 felhívta a világ figyelmét az új betegségekkel szembeni sebezhetőségünkre, de nem ez az egyetlen járványkitörés napjainkban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a közelmúltban kitört a sárgaláz, a pestis, a Nipah-vírus, az agyhártyagyulladás és sok más betegség.2 A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a „szuperbaktériumok” egyre inkább ellenállóvá válnak az antibiotikumokkal szemben.

- Hirdetés -

A földrengések gyakoriságának és intenzitásának növekedésének is tanúi vagyunk. 1900 és 1969 között tízévente nagyjából hat nagyobb földrengés volt. A legújabb adatok szerint a „nagy földrengések” ma már havonta többször fordulnak elő, és a „nagy földrengések” minden évben megrázzák a Földet.3 Mindezek a pusztító tendenciák olyan jelek, amelyek Jézus Krisztus közelgő visszatérésére utalnak.

4. A nyomorúságba való szabadulás jele

Az utolsó időkben az Isten népe elleni ellenségeskedés robbanásszerűen megnő: „Akkor nyomorúságnak adnak majd át titeket, és megölnek titeket, és gyűlölni fognak titeket minden nemzetek az én nevemért” (Máté 24:9). Ennek már ma is látjuk a jeleit. A címlapokon olyan keresztény üzlettulajdonosokról szóló történetek szerepelnek, akiktől elvárják, hogy tegyék félre a hitüket a világi, progresszív eszmék támogatására. Egyetemek és iskolai tanácsok bevallják, hogy rutinszerűen kihagyják a keresztény tanári kar tagjait az előléptetéseknél. Amerikában a kereszténységet mindenütt támadás éri.

- Hirdetés -

Globálisan a helyzet még kijózanítóbb. A
2021-es Világfigyelő lista

jelentési időszakában az Open Doors a következő, Isten népe ellen elkövetett bűncselekményeket jegyezte fel

Több mint 340 millió keresztény élt nagyfokú üldöztetés és diszkrimináció közepette.

4761 keresztény szenvedett mártírhalált.

4488 templomot és más, keresztényekhez kötődő épületet támadtak meg.

- Hirdetés -

4 277 hívőt tartóztattak le tárgyalás nélkül, tartóztattak le, ítéltek el vagy börtönöztek be.

A nyomorúság közeledtével még sokan fognak nagy árat fizetni azért, hogy a hitüket élik a világunkban.

Az Olajfákról szóló beszéd a Szentírás egyik legátfogóbb prófétai vázlata. Jézus azért osztotta meg velünk ezeket az információkat, hogy lássuk és megértsük az időket. A Máté 24:6-ban azt mondta tanítványainak: „Vigyázzatok, hogy ne nyugtalankodjatok, mert mindezeknek be kell következniük”.

A bibliai próféciák emlékeztetnek minket arra, hogy az utolsó idők megtévesztése, konfliktusai, pusztítása és nyomorúsága nem ér fel a Mindenható Istennel. Amikor olyan szörnyű eseményeket tapasztalunk, mint a COVID-19 világjárvány és az üldözés, a Szentírás emlékeztet minket arra, hogy Isten „kezdettől fogva véget hirdet”, és hogy „tanácsa megmarad” (Ézsaiás 46:10). Ha ebben az összefüggésben értjük meg a végidők jeleit, akkor csatlakozhatunk Pál apostolhoz, aki azt mondja: „Mert a mi könnyű nyomorúságunk, amely csak egy pillanatig tart, sokkal nagyobb és örökkévaló dicsőség súlyát munkálja nekünk” (2Korinthus 4:17).

Ha tetszett a cikk, ne felejtsd el megosztani!

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.