Quantcast

AZ 5 LEGINKÁBB FÉLREÉRTETT IGE

Az egyik legnagyobb ajándék, amit Isten adott az emberiségnek, a Szentírás, mert a Biblia szó szerint Isten kinyilatkoztatása és közlése önmagáról az emberiségnek írott szavakban.

7 Perc. Olvásási idő

Isten Igéje abszolút szükségszerű. Mind a hatvanhat könyvet Isten Szentlelke ihlette és írta negyven emberi eszköz segítségével. Az ortodox kereszténység hisz abban, hogy a Szentírás eredeti kéziratában nincs hiba és tévedés. Ez a Biblia nem pusztán idézetek vagy egysorosok gyűjteménye, hanem szó szerint Isten Igéje. Amikor a Szentírás beszél, akkor Isten beszél. Ezért kell a Bibliához a legnagyobb gondossággal és szándékkal közelítenünk. Rendkívül fontos, hogy hogyan olvassuk, memorizáljuk és idézzük.

A keresztények azonban gyakran félreértik, rosszul idézik vagy rosszul használják a Biblia verseit. Halljuk, hogy mások félreidéznek verseket, azok abban a pillanatban jól hangzanak, így mi is terjeszteni kezdjük a félreértelmezést anélkül, hogy időt szánnánk arra, hogy tanulmányozzuk a verset a szerző által kívánt szövegkörnyezetben. Íme az 5 legtöbbet félreértett, és visszaélve használt bibliai versek listája:

- Hirdetés -

1. „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.”

(Filippi 4:13)

A szövegkörnyezetből kiragadva: Ennek az igeversnek semmi köze ahhoz, hogy kosárlabdát zsákoljunk, győztes hazafutást érjünk el, padon ülve nyomjunk egy buszt, megnyerjük a lottót, vagy lezárjunk egy üzletet.

A környezetében: Pál apostol házi őrizetben várja a tárgyalását, ahol valószínűleg halálra ítélik, mert Jézus feltámadását hirdeti. Ahelyett azonban, hogy a szerencsétlen körülmények legyőznék, Pál arra használja ki ezt a lehetőséget, hogy megtanítsa a fiatal filippi gyülekezetnek, hogy ő minden körülményt el tud viselni – magasságokat és mélységeket -, mert olyan erővel rendelkezik, amely csak Krisztusból származik. Ez a természetfeletti erő, hogy minden alkalmat és helyzetet elviseljen, mindig Pállal van, mert Krisztus Szentlelke folyamatosan vele van, még a börtönben is.

- Hirdetés -

2. „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

(Máté 18:20)

A szövegkörnyezetből kiragadva: Ezt az igeverset általában egymás bátorításaként idézik, amikor alacsony a részvétel egy istentiszteleten, vagy áldásként mondják egy imaórán. Sőt, ha valaki nagyon ki akarja nyújtani ezt a verset, akkor igazolhatja vele, hogy kihagyja a templomot, hogy otthon „imádkozzon” a családjával, miközben a háttérben a futballmeccs megy.

A szövegkörnyezetben: Ez a vers kifejezetten a gyülekezeti fegyelem és az önfejű hívőkkel való bánásmód összefüggésébe tartozik. A gyülekezeti vezetők számára bátorításként szolgál a szeretetteljes szembesítés nehéz időszakaiban, hogy azt mondja, hogy Isten jelen lesz a két-három tanúval, amikor szándékosan talpra állítják a bukott testvért.

3. „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.”

- Hirdetés -
(Jeremiás 29:11)

A szövegkörnyezetből kiragadva: Ezt az igeverset általában egy nehéz időszak alatt adják valakinek kedves intelemként, vagy egy diplomaosztó kártyán, miután átlépte a színpadot, és megkapta a diplomáját. Önálló ígéretként úgy tűnik, mintha Isten azért létezne, hogy mindannyiunkat népszerűvé, gazdaggá, egészségessé és hathatósan ismertté tegyen! Isten az amerikai álmot hirdeti az életem felett!

Összefüggésben: Ez a hihetetlen ígéret nem egy egyénnek, hanem egy népcsoportnak – a Babilonba száműzött hébereknek – adatott. Isten megígérte, hogy nem mondott le népéről, és hogy bár a dolgok szörnyűnek tűntek, mégis van jövőjük és reménységük! A ‘jólét’ szó tehát nem pénzre vagy anyagi áldásokra utal, hanem fizikai és lelki üdvösségre. Ez egy gyönyörű ígéret, hogy Isten nem végzett a népével, és hogy a jövőjük és a reményük csakis benne volt. Az ígéret az, hogy Ő véghezviszi terveit, és az Ő népe részese lehet ezeknek.

- Hirdetés -

4. „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!”

(Máté 7:1)

A szövegkörnyezetből kiragadva: Olyan napot élünk, amely a toleranciát mindennél többre értékeli, kivéve persze, ha valaki nem ért egyet a hitünkkel, életmódunkkal vagy véleményünkkel; ekkor rendkívül intoleránsak vagyunk. Még azt is bátran kiabálhatjuk: „Csak Isten ítélkezhet felettem!” Ez azonban Tupac teológiája, nem pedig bibliai teológia.

Összefüggésben: Ez a vers nem figyelmeztetés arra, hogy ne szólaljunk fel bizonyos cselekedetek vagy viselkedésformák ellen. Sőt, a Szentírás más helyein azt mondják nekünk, hogy „a gyümölcsükről ismerjük meg őket”. A Nagy Misszió azt is parancsolja nekünk, hogy „tegyünk tanítványokká”, ami magában foglalja azt is, hogy segítsünk másoknak a bűn elleni harcban. A Máté 7. fejezete azonban figyelmeztet az önigazságtól és a képmutatástól. Ha valakit kijavítunk, akkor számolnunk kell azzal, hogy ugyanilyen mércével mérnek bennünket is. Ha agresszióval ítélkezünk, akkor számíthatunk arra, hogy agresszióval ítélnek meg minket. Még ha el is távolítjuk a szemünkben lévő szálkát, Jézus azt mondja, hogy akkor is el kell távolítanunk a testvérünk szemében lévő szálkát.

5. „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!
Magasztalnak a népek, magasztal a föld.”

(Zsoltárok 46:11)

A szövegkörnyezetből kiragadva: Őszintén szólva, a leggyakoribb paródia, amit ezzel az igeverssel szemben elkövetnek, hogy csak egy darabját idézik ennek az igeversnek. Kávésbögréken, asztali képernyővédőkön rózsákkal a háttérben és hegyet ábrázoló festményeken az egész gondolatból kivágott részlete látható ennek az igeversnek: „Légy nyugodt, és tudd meg, hogy én vagyok az Isten”.

- Hirdetés -

Kontextusban: A legnagyobb igazságot, amit ennek a versnek szolgáltathatunk, ha valóban teljes egészében idézzük. Milyen hihetetlen vigasztalás és emlékeztető, hogy tudhatjuk, hogy nyugodtak lehetünk, és tudhatjuk, hogy Isten irányít. Az Ő népeként megpihenhetünk abban az igazságban, hogy Őt az egész földkerekség népei felmagasztalják, és semmi sem állíthatja meg Istent abban, hogy véghezvigye akaratát.
Minden, amit Isten tesz és mond, szándékos. A Szentírás minden szava szándékos, és abban a konkrét kontextusban van elhelyezve, amit Ő akar. Ezért óvatosan kell bánnunk Isten Igéjével, és szándékosan kell beszélnünk ezt az Igét!

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.”

(2Timóteus 3:16–17)

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.