Az utolsó napok eseményei – Ideje felkészülni?

6 Perc. Olvásási idő

Soha nem volt talán aktuálisabb az utólsó napokról beszélni, mint manapság. Jézus azt mondja Máté evangéliumában: …Minden plánta, a melyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik… (Mát. 15:13.)

Az Újszövetség szerint minden tanítás, ami nem Krisztustól származik, az Antikrisztus műve. Az a tézis, miszerint az ember teremtő, hogy gondolatával teremteni képes, vagyis a manapság oly divatos „vonzás törvényén alapuló gondolatvilág” az Antikrisztustól származik. Hiszen az ember nem Isten, az ellenkezőjét állítani istenkáromlás. A gondolat teremtő ereje pedig csak olyan formán „működhet”, ha imáinkban Istenhez, Krisztushoz folyamodunk.

De mi is, ki is az az Antikrisztus? Az Antikrisztus szó azt jelenti: Krisztus ellentéte. Az Antikrisztus száma három darab hatos egymás után. Ezt tévesen a Sátán számának szokták mondani, pedig semmi köze a Sátánhoz, mint ahogy az Antikrisztus sem azonos a Sátánnal.

- Hirdetés -

Sőt, mi több, a három darab hatos sem azonos a 666-tal. Az egymás után következő hatosoknak az a lényege, hogy akárhányszor is tehetjük egymás után a hatost, soha nem lesz belőle hetes. A hetes pedig az Isten száma.

untitled
Báránybőrbe bújt farkas
Hamis próféták
avagy a báránybőrbe bújt farkasok

Az Újszövetségben Pál, Péter és János apostol is óva inti a híveket, hogy ne higgyenek a hamis tanításoknak, hamis prófétáknak. Az ide vonatkozó fejezetek jól megvilágítják, a keresztények mit értenek Antikrisztus alatt.

Az Újszövetség alapján az Antikrisztus kereszténynek vallja magát, de hamis tanokat tanít. Az Antikrisztus – mint Krisztus ellentéte – azt várja, hogy őt imádják Isten helyett.

Az Ószövetségben az Antikrisztus jelenthet egy személyt vagy egy entitást, ami az ördög megtestesülése. Az Antikrisztus név János első és második könyvéből eredeztethető, mely azt írja, hogy mindenki, aki megtagadja a megváltót, Antikrisztus.

- Hirdetés -

Hova tovább?

Jelképesen, vagyis a modern felfogás szerint az Antikrisztus itt él közöttünk a földön. Az elveszett lelkek, lelketlen emberek testesítik meg. Vagyis a közöttünk élő gonosz maga az Antikrisztus. Nem számít, milyen néphez és kultúrához tartoznak ezek az emberek, vagy milyen politikai, gazdasági, vallási viszonyok között élnek. Az Antikrisztus a népek egyre ijesztőbb méreteket öltő Isten-nélkülisége.

Ha meghallgatjuk a híreket, ha körülnézünk az újságok címlapjai között, és egy cseppet elgondolkodunk, lehet, hogy halálra rémülünk. Hol vannak a bibliai eszmék, az örök értékek? Bizonyára amióta világ a világ, mindig is jelen volt a gonosz, de milyen idők azok, ahol gyerekek kölyökkutyákat tartanak a lángba, ahol a kamasz fiú kikötözi és meggyújtja a lányt, miután megerőszakolta? Ahol leszúrnak egy ártatlan sportolót, ahol lemészárolnak nyolc embert egy bankfiókban? Ahol a nézettség érdekében pedofil, torzlelkű, embernek nem mondható lényeket mutogatnak a tévében főműsoridőben? Ahol kimondható, hogy az apuka huzigálta a 4-5 éves gyereke nemi szervét, és ahol ezt hallva nem állnak föl azonnal az emberek és hagyják el a stúdiót? Milyen világ az, ahol az egyik ember a legdrágább luxusautóval jár, aminek árát nyilvánvalóan nem munkával kereste meg, míg a másiknak nincs mit enni?

Az Antikrisztus birodalma

A Szentírás szerint amikor már nincs tovább, nincs hova, mert olyan sok és erős lesz a gonosz, az lesz az Antikrisztus megjelenése a földön. (A Maya naptár 2012-ig tart. Vajon miért? Talán azért, mert addigra úgy elszaporodik a gonosz, hogy eljön az Antikrisztus? A Mayák szerint 2012-től új időszámítás kezdődik. Nincs az már olyan soká.)

Az Antikrisztus személye az utolsó világhatalommal rendelkező uralkodó, az utolsó vezér, az utolsó bűnös ember, akit az emberek imádattal vesznek körül, aki azonban a legnagyobb veszedelmet hozza az emberiségre.

- Hirdetés -

Az Antikrisztus személye

A bibliai prófécia szerint az Antikrisztus mindenekelőtt az egész világ uralkodója lesz. „…És adaték neki hatalom minden nemzeten, népen és nyelven…” (Jel 13:7). Egyben ő lesz az utolsó uralkodó is, aki ezen a világon uralkodik, mert Krisztus visszajövetelekor egy pillanat alatt megítéli és megsemmisíti: „És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az Ő szájának leheletével, és megsemmisít az Ő megjelenésének feltűnésével” (2Thess 2:8).

Így ír Máté evangéliumában az Antikrisztus megjelenéséről: „a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül” (Mt 24,12).

- Hirdetés -

Az Antikrisztusról, a világ eljegesedéséről szóló gondolatokat Máté evangéliumól való sorokkal zárnám:

Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. (Mát. 12,31.)

Ajánljuk megnézni..
Azt hiszem, itt az ideje felébredni! Aki még nem tért meg itt az ideje megtérni!
Mert hamarosan eljön a mi Urunk Jézus Krisztus. Imádkozzatok szüntelen szeressük egymást míg lehet! Kezd el használni az Istennek Igéjét, Kezd el használni a Hitedet! 
A Menyben már nem lessz szügség a Hitre, itt az idő hinni. Neked is adatott abból a hitből, amely egykor megteremtette a világot.

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.