Quantcast

Bibliai prófécia 2023-as évre! végidők

6 Perc. Olvásási idő

Prófécia – Jeruzsálem elpusztul, Antikrisztus, egyházi korszak

Bibliai prófécia 2023

„Az eljövendő uralkodó népe” a rómaiakra utal, akik Kr. u. 70-ben lerombolták Jeruzsálemet és a templomot.

- Hirdetés -

Több mint hárommillió zsidót öltek meg. Ha Rómában jársz, mindenképpen nézd meg a római fórum bejáratánál álló hatalmas Titusz boltívet, amely Titusz Izrael felett aratott győzelmének állít emléket. A közelgő holokausztot látva Jézus sírt Jeruzsálemért, ahogyan azt Máté 23. fejezetében leírták.

Az „uralkodó, aki eljövendő” az Antikrisztus. Ő a Dániel 7:8 kis szarva és a Jelenések 3. fejezetének fenevadja.

A hatvankilencedik „hét” vége után és a hetvenedik „hét” kezdete előtt egy időbeli rés keletkezik.

- Hirdetés -

Krisztus Jeruzsálembe való diadalmas bevonulásakor, Kr. u. 30-ban, pálmavasárnap, Isten prófétai időmérő órája megállt. A mutatói 69-nél állnak, ami azt jelzi, hogy még egy hétéves időszak van hátra.

Nincs olyan jelzésünk, amely betekintést engedne abba, hogy mennyi idő van a 70. „hét” kezdetéig. Hiszen a keresztre feszítés és a pusztulás között hosszú, negyvenéves szünetek tátongtak. Ma a résben vagyunk, és várjuk az utolsó hét év kezdetét, de Isten az Ő Igéjében sok információt felfedett az erre a „hétre” vonatkozó tervéről, hogy megértsük az időket, amelyekben élünk.

A Lukács 4:18-21-ben többet olvashatsz a résről, amikor Krisztus az Ézsaiás 6:1-12-ből idéz.

Prófécia – Az Antikrisztus szabályai

A hetvenedik „hét” (Dániel 9:27) akkor kezdődik, amikor az Antikrisztus békeszerződést köt Izrael népével hét évre.

- Hirdetés -

„Ő” a „népek uralkodója, aki eljön”. A rómaiak Kr. u. 70-ben jöttek el, az antikrisztus tőlük származik majd. A „sok” a zsidókra és Izrael nemzetére utal.

Dániel felvázolja a 70. hét körvonalait; Jézus az olajfákról szóló beszéddel elnagyolja a képet; János a Jelenések könyvével kitölti a részleteket.

- Hirdetés -

Ezért nem kell zavarba jönnünk vagy meglepődnünk azon, amit Európában és a Közel-Keleten látunk. Hiszem, hogy Isten arra készül, hogy újraindítsa az órát. A csapatok felsorakoztak, és a labda hamarosan elpattan.

Meglepő módon Izrael soha nem asszimilálódott egy másik nemzetbe. 1948-ban zsidók jöttek haza a világ minden tájáról. Szociológiai szempontból ez soha nem történt meg egyetlen néppel sem. Mikor láttál utoljára babiloniakat járkálni? Mind eltűntek. De a zsidók nem.

Máshol azt mondják nekünk, hogy a zsidók azért fogadják el a békeszerződést az Antikrisztussal, aki Európában uralkodik, mert félnek az „Észak királyának” fenyegetésétől.

Amikor egy bibliatanulmányozó azt látja, hogy Izrael a Nyugattal, és nem az északival, délivel vagy keletivel van egy vonalban, nem lepődik meg! Ez egyszerűen az idők jele. A csapatok felsorakoznak. Egy napon tanúi lehetünk annak, hogy az Antikrisztus három nemzet leigázásával átveszi az irányítást egy tíz nemzetből álló európai szövetség felett.

A zsidók egyébként az Antikrisztust összetévesztik majd az eljövendő Messiásukkal és a béke kezdetét a millennium kezdetével.

- Hirdetés -

Vegyük észre, hogy az elragadtatás nem indítja újra Isten prófétai óráját. Senki sem tudja pontosan, hogy az elragadtatás mikor következhet be. Bármelyik pillanatban bekövetkezhet.

Prófécia – A nagy nyomorúság

Jézus azt mondta, hogy ez egy jel az istenfélőknek, hogy meneküljenek. Az Antikrisztus ekkor fogja elindítani az antiszemitizmus legnagyobb hullámát, amit a világ valaha látott.

Három és fél éves Nagy Nyomorúság veszi majd kezdetét, amikor az Antikrisztus megpróbálja eltörölni a zsidókat a föld színéről. Amikor a nagy nyomorúság ideje véget ér, Jézus visszatér a mennyei seregekkel, és legyőzi az Antikrisztust (Jelenések 19).

Jézus második eljövetele

Megkezdődik a messiási királyság, és a Dániel 9:24 hat jellemzője bekövetkezik.

Zavarba jöttél? Soha, hála Dániel 9-nek.

Ma látjuk Izrael államként való felemelkedését, a Nyugathoz való igazodását, Jeruzsálem birtoklását, a Templom újjáépítésének terveit, a hamarosan bevetésre kerülő iráni atomrakétákat és a világméretű antiszemitizmus kezdetét: mindezek előkészítik az utat a fenevad számára, Figyeljétek közelről az Európai Unió felemelkedését,

Mindezt úgy látjuk, hogy Isten előkészíti a helyszínt az Izraellel kapcsolatos programjához. Mi nem a 70. hetet várjuk. Mi a szabadulásunkat várjuk (1Thesszalonika 1:10). Mi az áldott reménységünket keressük (Titusz 2:13).

Itt van egy jó módja annak, hogy a második eljövetelről gondolkodjunk: „Úgy tervezünk, mintha Jézus még 1000 évig nem jönne el, de úgy élünk, mintha a következő 10 percben jönne el”. Izrael közvetlen jövője kétségbeejtő, de meg fog térni és Istenhez fordul, bízik Krisztus vérében, és dicsőséges jövője lesz az Úrral. Egyébként ugyanez a jövő elérhető mindenkinek, aki Krisztus vérét magára alkalmazza.

Remélhetőleg ez az áttekintés segít neked értelmet adni a bibliai próféciáknak és annak, hogy hogyan vonatkoznak a mai világban zajló eseményekre, valamint emlékeztet arra, hogy Isten irányítja a jövőnket, és az idők kezdete óta így van ez.

Kérjük, segíts nekünk az evangélium terjesztésében egy megosztással!

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.