Quantcast

Együtt hordozva a képét

5 Perc. Olvásási idő

Isten minden embert egyedinek teremtett

Amikor gyerek voltam, minden alkalommal, amikor havazott, mindíg figyeltem, és kerestem hogy nincs e két egyforma hópehely. Nem tudom, mennyire igaz ez az állítás, de egyedülálló csodálkozást keltett bennem. Még mindig el tudom képzelni magam, amint a gyerekkori nappalim ablakán bekukucskálok, figyelek az ablakpárkányra halmozott hópelyhekre, és csodálom a különbségeket. Ez az egész ötlet – a felbecsülhetetlen mennyiségű hópehely közül, amely valaha a földre hullott – nem volt két egyforma

Hasonlóképpen az egyéniség lett a kedvencem az emberiségben.

- Hirdetés -

Több mint 100 milliárd ember élt ezen a földön, és mindegyikük egyedi. Sokkal hatalmasabb és jelentősebb módon különböztek egymástól, mint a hópelyhek. Isten csodálatos kreativitásában minden embert megteremtett, aki egyedülálló fizikai adottságokkal, erősségekkel és személyiségekkel él és élni fog. Mindannyiunknak egyedi történetei, egyedülálló teljesítményei és próbái vannak, egyedi nevelés és háttér, egyedi vágyak és törekvések, valamint egyedi feldolgozási, megküzdési és tanulási módok. Nincs senki más, mint te. Nincsen senki más, mint a házastársa. Nincs senki más, mint az anyád, az apád, a gyermeked, a legjobb barátod, a fodrászod vagy a lelkészed. Teremtőnk egyénileg és figyelmesen tervezett mindannyiunkat. „Félelmetesen és csodálatosan vagyunk teremtve” (Zsolt 139: 14).

Isten minden embert a maga képére teremtett

Bár nincs két egyforma emberi lény, vannak olyan jellemzők is, amelyeket minden ember megoszt. E közös vonások egyike, amely élesen megkülönböztet bennünket a teremtés többi részétől, az, hogy minden ember Isten képmására van teremtve. Ennek a mondatnak az első említése az 1Mózes 1:26 -ban van, hogy értéket tulajdonítson az emberiségnek. Gyakran használjuk ezt a kifejezést, hogy értéket tulajdonítsunk az emberiségnek, de mennyire értjük annak következményeit? Mélyek. Minden nap minden pillanatát befolyásolják. Leíró módon Isten képmását hordozni azt jelenti, hogy Isten hasonlatosságát viseljük. Funkcionálisan azt jelenti, hogy Őt képviseljük és az Ő nevében uralkodunk. Van valami az emberi természetben, ami olyan, mint Isten, ami tükröz valamit a világnak Istenről, ami lehetővé teszi számunkra, hogy Istennel uralkodjunk. Micsoda tulajdonság, micsoda ajándék és micsoda felelősség!

- Hirdetés -

Bár Jézus Isten, ő is tökéletes kép arról, hogy mit jelent Isten képmásának hordozása. Jézus, miközben a földön volt, „a láthatatlan Isten képe” és „lényének pontos ábrázolása” (Kol 1:15; Zsid 1: 3). Jézusban Isten emberképének korlátlan változatát látjuk az emberiségben. Nemcsak Isten természetét képviselte – hanem jellemét, szívét és küldetését is – világosan és pontosan. Teljes közösségben járt az Atyával, és tökéletesen gyakorolt ​​hatalmat a világban az Atya érdekében. Jézus hibátlan képhordozó volt.

Jézus nemcsak a képalkotást mintázza számunkra, hanem megnyitja az ajtót Isten előtt, hogy meggyógyítsa és helyreállítsa azt, ami bennünk megromlott. Mi, akik Krisztusban vagyunk, „egyre nagyobb dicsőséggel az ő képmására változunk” (2Kor 3,18). Ahogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válunk, egyre jobb képviseletek leszünk. Egyre pontosabban tükrözzük Istent a világ felé, és egyre nagyobb mértékben engedelmeskedünk Isten tekintélyének céljainak. A Szentlélek megszentelő munkája lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyan teljesítsük az emberiség eredeti elhívását!

Isten minden embert a közösségre teremtett

Ha Isten minden egyént a maga képére teremtett, és ha minden hívőt Krisztus képmásához igazít, akkor hogyan és miért különbözünk egymástól? Hogyan kompatibilisek ezek a fogalmak? Ha mindannyian ugyanazt az Istent képviselnénk, akkor miért vagyunk ilyen különböző személyiségűek és szenvedélyesek, és miért oszt szét nekünk a Lélek különböző ajándékokat? (1Kor 12,4-11). A válasz egyértelmű, mégis megdöbbentő. Isten minden embert a maga képmására vitt, de soha nem akarta, hogy bárki egyedül viselje a képét. Isten megalkotta első két képhordozóját, a „férfit és a nőt”. Hatalmas Istenünk nyilvánvaló különbségekkel teremtette meg első képhordozóit, mert együtt pontosan tükrözték közösségi természetét!

- Hirdetés -

Hasonlóképpen, a mai egyház sokkal hatékonyabban viseli Isten képét, ha közösségben hordozzuk az Ő képét. A legerősebben akkor tükrözzük Őt, ha kölcsönösen függünk egymástól, mint az emberi test részei (1Kor 12,4-20). Egyedül talán én vagyok a szeme erős ábrázolása, a férjem pedig a keze. A vének erőteljesen tükrözik bölcsességét és diakónusait, szolgálatát. A kis csoport vezetője gyakorolhatja Isten tekintélyét egy evangelizációs mozgalom révén, a legjobb barátja pedig az igazságért folytatott harcban. Amikor a keresztények együtt dolgoznak, mindezek a tulajdonságok, ajándékok és szenvedélyek egységben működnek együtt. Amikor az egyház egy testként működik, amely sok részből áll, akkor holisztikusan képviseljük Őt (1Kor 12,20). Ha egymásra vagyunk utalva és szolgáljuk egymást, akkor Isten nevében uralkodunk szélesebb körben és nagyobb pontossággal.
Ha szeretjük egymást, a világ megtudja, hogy az övéi vagyunk (Jn 13,34-35)!

Nem korlátozhatjuk a Lélek létfontosságú munkáját azzal, hogy elszigetelten végezzük elhívásainkat. Együtt hordozzuk hatékonyabban az Ő képét!

- Hirdetés -

-Orgován György

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás