Quantcast

Hogyan képzeljük el Krisztus eljövetelét?

3 Perc. Olvásási idő

A Biblia válasza

A Szentírás sok helyen ír arról, hogy Krisztus el fog jönni, hogy megítélje az embereket.*Például aMáté 25:31–33-ban erről olvasunk:

„Amikor pedig az Emberfia [Jézus Krisztus]eljönaz ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja”(Újfordítású revideált Biblia).

- Hirdetés -

Ez az ítélet egy „nagy nyomorúság” idején lesz, melyhez fogható még nem volt az emberi történelemben. A nagy nyomorúság Armageddon háborújába fog torkollni (Máté 24:21;Jelenések 16:16). A szemléltetésben említett kecskék, Krisztus ellenségei „el fogják szenvedni az örök pusztulás bírói büntetését” (2Tesszalonika 1:9;Jelenések 19:11, 15). A juhok, vagyis a hűséges szolgái viszont „örök életre” számíthatnak majd (Máté 25:46).

Mikor jön el Krisztus?

Jézus ezt mondta: „Azt a napot és azt az órát senki nem tudja” (Máté 24:36, 42;25:13). Azonban beszélt egy összetett jelről, vagyis olyan eseményekről, melyek azonosítják az eljövetelét megelőző időszakot (Máté 24:3,7–14;Lukács 21:10, 11).

Testben vagy szellemként jön el Krisztus?

Jézusszellemként támadt fel, tehát szellemteremtményként fog eljönni, nem pedig fizikai testben (1Korintusz 15:45;1Péter 3:18). Ezért mondta az apostolainak a halála előtti napon: „Egy kis idő még, és a világ nem lát engem többé” (János 14:19).

- Hirdetés -

Elterjedt tévhitek Krisztus eljöveteléről

Tévhit:Mivel a Biblia azt írja, hogy az emberek látni fogják, hogy Jézus eljön „az ég felhőin”, látható lesz az eljövetele (Máté 24:30).

Tény:A Biblia a felhő kifejezést gyakran olyasmivel társítja, amit nem láthatunk (3Mózes 16:2;4Mózes 11:25;5Mózes 33:26). Például Isten ezt mondta Mózesnek: „eljövök hozzád sötét felhőben” (2Mózes 19:9). Mózes nem látta Istent a saját szemével. Ugyanígy, mi sem fogjuk szó szerint látni Krisztust, amikor eljön „az ég felhőin”, de érzékelni fogjuk.

Tévhit:Szó szerint kell értenünk aJelenések 1:7-et, ahol azt olvassuk, hogy „minden szem meglátja” Krisztust az eljövetelekor.

Tény:A „szem” és a „lát” kifejezések görög megfelelőit a Biblia olykor „felismer” vagy „érzékel” értelemben használja, és nem a szó szerinti látásra utal velük (Máté 13:15;Lukács 19:42;Róma 15:21;Efézus 1:18).*A Biblia azt írja, hogy a feltámasztott Jézus „megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki nem. . . láthat” (1Timóteusz 6:16). Tehát azt, hogy „minden szem meglátja” őt, úgy kell értenünk, hogy minden ember fel fogja ismerni, hogy Jézus az, aki végrehajtja Isten ítéletét (Máté 24:30).

- Hirdetés -

Tévhit:2János 7alapján Jézus testben jön el.

Tény:Ebben a bibliaversben ez áll: „sok ámító ment ki a világba, olyanok, akik nem vallják Jézus Krisztus testben való eljövetelét” (2János 7).

- Hirdetés -

János apostol idejében voltak, akik tagadták, hogy Jézus emberként jött a földre. Ők voltak a gnosztikusok. A 2János 7ezt a hamis állítást cáfolja meg.

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás