HOGYAN NE IMÁDKOZZ?

5 Perc. Olvásási idő

Keresztényként, meg szeretnéd tanulni hogyan imádkozhatsz helyesen, odaadóan? Szükséged van még többet megtudni az imádságról? Az egyik legnagyobb ajándék, amit Krisztus nekünk ad, az az utasítás az imádságban.

Érdekes volt, ahogyan a tanítványok arra kérték Jézust, hogy tanítsa őket. A Lukács 11:1 elmondja, hogy a tanítványok odamentek Jézushoz, és egy egyértelmű kívánságuk volt:

- Hirdetés -

„Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.”

Az is érdekes, hogy amikor Jézus válaszolt a tanítványok kérésére, akkor először azt tanította meg nekik, hogy hogyan ne imádkozzanak. Néha, mielőtt tényleg megérthetnénk, hogyan kell valami fontosat tenni, meg kell értenünk, hogyan ne csináljuk. Mielőtt imádkozol, van néhány dolog, amire Jézus szeretné, ha emlékeznél.

1. Ne úgy imádkozz, mint a képmutatók!

Az első dolog, amit Jézus mond nekünk, hogy amikor imádkozunk,

- Hirdetés -

„Ne legyetek olyanok, mint a képmutatók”.

Jézus elítéli a képmutatás minden formáját, de itt egy nagyon specifikus, nyilvános álszentségről beszél. Mint láttuk, ez a képmutatás egy olyan személyiségről árulkodik, amely személyes figyelmet keres a kegyességért. Jézus elmagyarázza az ilyen típusú képmutatók belső motivációját:

„Szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek.
Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.”

Történelmileg, Jézus a farizeusok hivalkodó imájára utalt, de ezt kísértésnek kell tekintenünk magunknak is. Te és én könnyen meg tudjuk engedni magunknak, hogy részt vegyünk a képmutató imában, ami hivatalosan Istenről szól, de gyakorlatilag messze vagyunk tőle, a szívünk szempontjából.

Jézus nem csak azt írja le, amit nem akar, hogy a tanítványai tegyenek, hanem azt is, hogy mi az, amit tenniük kellene:

„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.”

Birtokában lenni egy privát imádságos szobának nagyon hasznos eszköze lehet az Isten iránti személyes odaadásnak. Jézus tanítása azonban nem azt sugallja, hogy az elsődleges kérdés az a belső szoba. a kulcs ebben a szakaszban, az az elkülönülés. Az igazi probléma nem az, hogy hol imádkozz, hanem, hogy mindezt titokban tedd, anélkül, hogy másoknak mutogatod az áhitatodat.

Amikor egymagunk imádkozunk, azért tesszük ezt, mert közösséget keresünk Istennel. Ebben az elszigetelésben azt találjuk, hogy az igazi imádság meg fog történni, mert nem állunk modellt vagy nem játszunk meg szerepet. Az imádkozás eredménye így a Mennyei Atya jutalma. Az Atya, aki tudja mi történik titokban, megjutalmazza azokat, akik titokban imádkoznak.

2. Ne azért imádkozz, hogy lenyűgözz másokat!

Az első helyesbítés, amit Jézus nekünk ad az az, hogy nem azért kellene imádkoznunk, hogy az embereket lenyűgözzük. A második pedig, hogy nem azért kellene imádkoznunk, hogy Istent lenyűgözzük:

„Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ne utánozzátok őket! Hiszen tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.”

Isten nem keres hosszú szavakat, hosszú imákat és értelmetlen ismétléseket. Mi nem nyűgözzük le Istent azzal, hogy milyen fantasztikusak az imáink. Jézus nem csupán a farizeus és képmutató imádkozásról figyelmeztet; hanem a pogányok imádkozásáról is figyelmeztet bennünket, akik azt gondolták, hogy a sok mondanivalójuk miatt lesznek meghallgatva. Értelmetlen mondatokat rejtettek értelmetlen ismétlésekbe.

Valami hasonlót találunk az 1 Királyok 18-ban is, az istenek csatájáról. A pogány papok imádságukban dühösen ismételgettek és igyekeztek felkelteni az istenek figyelmét annyira, hogy még fel is szakították testüket, hogy vonzzák istenük érdeklődését tevékenységükhöz. Illés ezt az alkalmat arra használta, hogy beszéljen egy kicsit az imádság teológiájáról. Baál válaszának hiányában, Illés a Baál papjait gúnyolva azt mondta:

„Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten ő! Talán elmélkedik, vagy félrement,
vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred.”

Ekkor Illés bebizonyította, Istent nem nyűgözi le rengeteg mondanivalónk. Illés imádsága egyszerű volt:

„Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem!”

A Máté 6:8 az egyik legfontosabb vers, annak érdekében, hogy megértsük az Úr imáját:

„Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.”

Ha megértjük, hogy Mennyei Atyánk pontosan tudja mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőle, akkor az imádkozásunk teljes mértékben átalakul. Látni fogunk egy szuverén Istent, aki készen áll, és képes megválaszolni imáinkat, és aki mindent a javunkra és az ő dicsőségére formál. Isten szilárd bibliai teológiája arról tájékoztat, hogyan érthetjük meg azt, amit teszünk, mielőtt a kegyelem trónja elé vinnénk kéréseinket és szükségleteinket.

Az Ima világnapja

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.