Quantcast

Ismerd fel az Időket!

10 Perc. Olvásási idő

Arra bátorítalak, hogy amikor olvasod ezt az igei üzenetet, legyen kéznél a Bibliád! Több olyan igeverset is említek, amit fontos lenne, hogy kikeress és elolvass.
Egy jó ideje szinte naponta eszembe jut egy kedves ének, amiből szeretnék néhány lényeges sort idézni.

„Most még a vak sötét éjben, beáll az éj, de vár a cél.
Hozzád száll egyetlen ének, imádlak én, imádlak én.
Már készül- Út hozzád, remény a bajban,
Fénylő ország, part a viharban Jézus, majdnem látlak már!
Nem félek ki kell, hogy tartsak, hangod éltet hirdeti halkan
Készülj minden nálam vár!”

- Hirdetés -

Körülbelül egy éve volt egy álmom, ebben nincs semmi meglepő, hiszen az ember naponta álmodik. Igaz legtöbbször ébredésnél el is felejtjük az álmainkat. Egy nagyon különleges álom volt… az elragadtatásról szólt. Láttam, ahogy Isten magához ragadja a gyermekeit. Eltelt egy kis idő és láttam ezeket az eseményeket a szemem előtt megtörténni és öröm töltött el. Vártam, hogy velem is megtörténjen ez a csoda. Nagyon izgultam, hogy mikor ragad fel engem is Jézus és csak zokogni tudtam (a valóságban is zokogtam, mert a párnám ébredéskor nedves volt). Hirtelen fölemeltettem és ott voltam Isten trónja előtt. Angyalok dicsérték és én még mindig csak zokogni tudtam. Ekkor átölelt és olyan szeretetet éltem meg, mint, amit addig soha.

Hatalmas melegség járt át. Amikor felébredtem, az álom minden részletére emlékeztem, a csontjaimban éreztem azt a melegséget, ahogy Isten átölelt. Azt gondolom, sohasem fogom elfelejteni. Reménységet van felőle, hogy még átfogom élni újra ezt az ölelést! Ezzel az álommal Isten a lényegre irányította a szívemet, hogy készen kell állnom, mert nagyon közel van az Ő visszajövetele.

Azóta nagyon erősen bennem van ez az érzés, meggyőződés, hogy közel az Úr visszajövetele.

- Hirdetés -

Keresztények millióit, sőt nem keresztényeket is foglalkoztat Jézus második visszajövetele. Magasröptű teológiai értekezésektől az egészen egyszerű magyarázatok palettáját láthatjuk ezzel kapcsolatban. A Bibliát tanulmányozva, de mégis emberi számításokkal próbáljuk felvázolni a történéseket. Ha valaki pár hónapja azt mondja nekem, hogy az egész világ, kontinensek, országok egy csapásra le fognak állni, ezt elképzelhetetlennek tartottam volna. Ez, hogy lehetséges, minek kell történnie ahhoz, hogy minden leálljon? Isten megmutatta, hogy elég egy szemmel nem látható vírus, ahhoz, hogy az ember belássa mennyire törékeny és nincs hatalma minden felett.

A történelem ura maga Isten!

Nagyon megrendített, ahogy ebben az időszakban, az emberek Isten felé fordultak. Naponta videók jelentek meg, arról, hogy az emberek az erélyeikre kiállva Istent magasztaló énekeket kezdtek énekelni. Pár, hónappal ezelőtt ezt el sem tudtam volna elképzelni! Sok keresztény imádkozott az utóbbi években ébredésért, gondoltátok volna pár hónappal ezelőtt, hogy emberek százai-ezrei fognak Isten felé fordulni és mindezt a házaik ablakában állva fogják tenni? Még az ateista ember is, aki a lábát be nem teszi egy templomba, imaházba- kénytelen volt meghallani azt, ahogy emberek Istent dicsőítik, hiszen a házak az utcák zengtek ezektől az énekektől. (Az igei üzenet végén te is megnézhetsz egy ilyen videót.)

Ha figyelted az utóbbi évek eseményeit: hatalmas tüzek pusztítottak a földön, árvizek, földrengések, az emberek erkölcsi hanyatlása stb., akkor láthatod, hogy ez nem véletlen.

- Hirdetés -

A Biblia szerint Jézus olyan váratlanul jön majd el, mint a tolvaj éjjel. (Máté 24:43). A Máté 24-ben Jézus a második eljöveteléről beszél, amelyre a nyomorúság végén kerül sor. Jézus figyelmeztet, hogy visszajövetele idejét egy materialista világnézet fogja jellemezni: „Mert, amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mindama napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik…Vigyázzatok azért…” (Mt 24:38–42a).

Tehát váratlanul fog mindez megtörténni, nem úgy, ahogy azt ember próbálja kilogikázni, Isten részéről jön egy olyan dolog, esemény, amit emberileg nem tudunk kikalkulálni, mint ahogy a vírust sem tudtuk. Jézus visszajövetelének és a jelen világkorszak végének jeleiről Jézus több eseményt felsorol.

- Hirdetés -

Nézzük meg mi is ezek.

– Hamis Krisztusok: „Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.” (Mt 24:5) Krisztus eljövetele a végső ítélet elkezdésére egy eseménysorozattal nyílik meg. Ennek első jele, hogy hamis felkentek jönnek sokan, akik azt mondják, hogy: „Én vagyok a Krisztus.”

– Háborúk: „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen.” (Mt 24:6–7a) Az elmúlt kétezer évben alig volt néhány olyan évtized, amikor ne dúlt volna fegyveres harc valahol, a 20. században ez ugrás szerűen megnőtt. Mindez világháborúkat, népírtás, etnikai tisztogatást, tömegpusztító fegyvereket hozott.

– Etnikai, területi és gazdasági háborúk, csapások „Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország- ország ellen; és lesznek éhínségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.” (Máté 24:7) Naponta 800 millió ember fekszik le éhesen, és évente több mint 8 millióan halnak meg szegénység okán a világon. Az időjárás egyre szélsőségesebb, forróságok és özönvízszerű esőzések váltogatják egymást. A globális felmelegedés miatt hatalmas területek sivatagosodnak el, tavak száradnak ki, gleccserek olvadnak fel.

– Keresztyén üldözés: „Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek, minden nép előtt az én nevemért.” (Mt 24:9) A híradásokból egyre sűrűbben haljuk, hogy keresztényeket üldöznek, kivégeznek a Jézus Krisztusba vetett hitük miatt. Olyan nyomorúságról beszél Jézus, amelyből élve nem lehet kikerülni. Azt mondja, hogy „megölnek titeket”. Ez a „Nagy Nyomorúság” ideje, amely sok-sok keresztyén mártírt szül. Amikor a mártírok száma betelik, akkor történik meg az elragadtatás. Ez a Jelenések könyvében az ötödik pecsét feltörésének eseménye, amely után a „Bárány haragja” megérkezik a gyilkos antikrisztusi világra a hatodik pecsétben.

- Hirdetés -

– Egymás elárulása: „És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.” (Mt 24:10) Akkor, amikor háborúk, éhség, földrengés, dögvész lesznek és ezeket fogják megtapasztalni az emberek, akkor megbotránkoznak, elárulják és gyűlölik egymást.

– Hamispróféták: „És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.” (24:11)

– Meghidegül a szeretet: „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.”

– Világméretű evangelizálás. „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Máté 24:14). Ez éppen napjainkban van megvalósulóban. A vírus kapcsán világszerte betekintést nyerhettünk keresztény gyülekezetek igehirdetéseibe.

Jézus egy vajjúdáshoz hasonlítja az utolsó időszakot: „De mindez a vajúdás kínjainak kezdete!” Máté 24:8.

Ezek lesznek azok az egész világot görcsbe rántó szülési fájdalmak, amelyekből végül a jelenlegi világkorszak lezártával létrejön, megszületik az új, a messiási világrend. Ezt a végidőszakot Jézus úgy jellemezi, hogy: „akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha” (Mátét 24:21) – azonban, mielőtt bekövetkezne, már jól érzékelhető, többnyire fájdalmas események vezetik fel. Olyan “előfutár” történések, amelyek már az utolsó idők jelei, de még nem a jelen világkorszakot lezáró apokaliptikus eseményeket jelentik. „Mindez pedig a sok nyomorúságnak (szülési fájdalmak) kezdete” (Mátét 24:6, 8) – mondja róluk Jézus. A szülészet ismeri a „jóslófájások” fogalmát. Azokat a rövid ideig tartó, nyilalló fájdalmakat nevezik így, amelyek feltűnésükkor még nem válnak periodikussá, meghatározott időre abbamaradnak ugyan, de már jelzik, hogy véget ért a nyugalmi időszak és bármikor (bármelyik órában, napon vagy héten) visszavonhatatlanul beindulhatnak a szülési fájdalmak és maga a szülés.

„Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok” (Máté 24:44).

Hogyan állhatunk készen?

Isten elkészítette a módját, hogy megszabadulhass az ítélettől, mégpedig Jézus Krisztus által (János 14:6). Jézus meghalt érted a golgotai kereszten, azért, hogy megbékítsen Istennel. Ha elfogadod Jézust uradnak és megváltódnak, bűnbocsánatot, kegyelmet és üdvösséget nyersz, és az örök élet. Ennek te is részese lehetsz, ne halogasd !

Ha felismerted, hogy szükséged van Jézusra és szeretnéd kérni az Ő bűnbocsánatát, kérlek mond el ezt az imádságot.

Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében jövök tehozzád. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok és sokat vétkeztem ellened, de most megbánom a bűneimet, elhagyom azokat, s megtérek tehozzád teljes szívemből. Köszönöm, hogy Krisztust elküldted a mennyből, emberré lett, hogy engesztelő áldozata és az Ő vére által megmentsen engem a haláltól. Úr Jézus Krisztus! Hiszem, hogy Te vagy az élő Isten fia. Köszönöm, hogy Te meghaltál az én bűneimért. Hiszem, hogy eltemettek, de harmadnapon feltámadtál a halálból és ültél az Atya jobbjára. Átadom neked az én életemet. Kérlek jöjj a szívembe, adj nekem bűnbocsánatot a véred által és örök életet. Elfogadlak Megváltómnak, Uramnak, Istenemnek. Mostantól kezdve új életet kezdek. Engedelmeskedni fogok a te beszédednek és felhagyok az eddigi bűnös életmódommal. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen!

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás