Quantcast

ISTEN AKARATA A TESTÜNKRE VONATKOZÓAN

12 Perc. Olvásási idő

Isten tervének központi része a test megváltása, mert ebben veszünk részt abban a
természetfölötti beavatkozásban, ami Isten országának a látható eljövetelét fogja
jelenteni. Ezzel szemben a jelenlegi kultúra teljesen mást mond a testünkkel
kapcsolatosan, és már államhatalmi eszközökkel is próbálják rákényszeríteni az Isten
törvényével szemben álló szexuális szokásokat az emberekre. A történelemből láthatjuk, hogy amikor Isten törvénye szemben állt az emberi törvénnyel, akkor ítélet következett. Isten szelleme viszont képessé teszi a szellemünket, hogy hit által betudjuk tölteni azt az erkölcsi törvényt, ami egyben az ember lényegét is alkotja.

1 Korinthus 6:16-20.

- Hirdetés -

Korinthus városát alapvetően görögök lakták, de mivel kikötőváros volt, ezért sokan rövidebb vagy hosszabb időre a városba költöztek, így multikulturális várossá vált, ami előképe és ősmintája is az európai és észak amerikai kultúrának. A mai napig megvannak annak a bizonyítékai, hogy az ókorban Pál apostol korában a prostitúciónak és a szexiparnak is az akkori centruma volt Korinthus.


A Szent Szellem nagyon erőteljesen munkálkodott ebben a városban és annak ellenére, hogy a gyülekezetből sokan szexuális perverzitásokban, homoszexualitásban éltek, ebből és sok más bűnből is megszabadította őket Isten.

Jézus Krisztus ma is szabadít és kijelentést ad, hogy mire használják az emberek a testüket és mire nem.

- Hirdetés -

Ezzel szemben az is látszik, hogy ezen a területen az ördög nagy tömegpusztítást végez világméretekben, különösen az internet elterjedése óta. Ezen keresztül olyan mértékű kihívást él át Krisztus teste, hogy nagyon nehezen találja meg a hatékony választ arra, hogy hogyan tudja megőrizni a fiatalokat a pornógráfia, önkielégítés függőségéből és sok más szexuális bűnökből.


Jézus Krisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz, ezért ha a Szent Szellem kihozta ezekből a bűnökből a Korinthusiakat, akkor ma is képes Isten megszabadítani az embereket az ilyesfajta tévelygésekből.

Ehhez kell Isten Igéjének hallgatása, hogy a szívben hit jöjjön létre,
ami az első lépés a szabadulás felé.

Isten arra adta a testet, hogy részt vegyen abban a természetfölötti beavatkozásban, amire hamarosan sor kerül, és a korszaknak a végét és az új korszak elejét is fogja jelenteni, amikor Isten országa látható módon is megjelenik.

- Hirdetés -


A test a Szent Szellem temploma, ahogyan az említett részben is olvashattuk, ez viszont akkor tud megvalósulni, ha a test a Szent Szellem uralma alatt áll és Isten használati utasításának megfelelően az ő dicsőségére van használva. Pál apostol arról is beszél, hogyha valaki újjászületett, akkor utána ugyanúgy szánja oda a testét az igazság szolgálatára, mint ahogyan régen odaszánta a testét a bűn eszközéül. Isten tökéletes terve mellett, láthatjuk, hogy a világ odáig jutott, hogy hatalmi, államhatalmi eszközökkel próbálják rákényszeríteni az emberekre a törvény-ellenes törvényeket, Isten törvényével szemben álló szexuális szokásokat, homoszexualitást és a gender mozgalom különböző vívmányait. Ebben a konfliktushelyzetben inkább Istennek, mint embereknek kell engedelmeskedni, ennek a felvállalása jelenti a bizonyságtevést Jézus Krisztus mellett.


Isten Igéje is arról beszél, hogy az utolsó időkben a törvénytelenség, Isten törvényének a tagadása el fog hatalmasodni, dominánssá válik, és ez alapján hozzák a szabályokat.

- Hirdetés -

Isten törvénye nem változik, mert Isten beszéde abszolút igazság, és a Szent Szellem képessé tette a szellemünket, hogy hit által betudjuk tölteni a törvényt.


Ma a házasságok és a családok különösen fontosak a nemzetek megmaradása szempontjából is, ezért nagyon fontos küldetésünk nem csak az üdvösségünk munkálása, hanem Istennek, az országának az előmozdítása a nemzetünk javára.


Azok a nemzetek, akik ezt feladják, sárba tapossák Isten törvényét, bár a földjük megmarad, de azt másoknak fogják adni.


Sok ember számára ki kell mondani, hogy a homoszexualitásról ugyanazt mondja a Biblia, mint a házasságtörésről, hogy az bűn. Ahogy a házasságtörést és sok más szexuális bűnt nem lehet az emberiségnek ünnepelni, úgy ne legyünk arra büszkék, amit szégyellni kellene. Pontosan ez a Sátán lényege, hogy a bűn számára az jó, és ünnepelteti az emberiséggel azt.


Az ember lényegéhez tartozik az erkölcsi törvény, ami nem egy külső járuléka a természetnek, hanem az emberi természetbe be volt mélyen ültetve, erről beszél a Róma 2-ben Pál, hogy a törvény mielőtt rá lett volna írva a kőtáblára, be lett írva minden embernek a szellemébe, amikor Ádámot és Évát teremtette Isten. Mi is örököltük ezt apánktól anyánktól, mert ez egy veleszületett ismeret, ami nem tapasztalati úton jött létre.
Ha ezt az ember elvetéli, kitöröli magából, ennek eredményeképp eltorzul a természete. Noé kora is azt igazolja, hogy a hibridáció, degenerálja az emberi természetet, ezért ahhoz, hogy ezt megállítsa Isten, be kellett fejeznie azt a történetet, mert amit létrehozott az ember akkoriban az mind kiváltotta Isten utálatát, és ha nem vigyázunk ez a jövőben is megtörténhet.

- Hirdetés -


El sem lehet képzelni, hogy az emberiség fennmaradt volna Isteni törvény nélkül. A görög drámák is erről szólnak, hogy amikor az emberi törvény ütközik, az istenivel akkor az ember húzza a rövidebbet, mert az isteni törvény mindig fennmarad, és azok lesznek a túlélők, akik emellett állnak.


A rágalmazó emberek úgy használják a homofób, fasiszta, náci megbélyegzéseket, mint a pecsétet, de ez nem szárad az emberre, ha nincs valóságalapja. Az agresszív homoszexualitás mint új forma, gyakorlatilag térít, aki pedig ellenáll azt zsarolják megfélemlítik zaklatják, elbocsátják a munkahelyéről vagy kettétörik a pályafutását.

Nem homofóbok vagyunk, hanem minden embernek az üdvösségét kívánjuk.

Ha ilyen módon gyaláznak, akkor az igazság szelleme még jobban megnyugszik az emberen,  ezért hitünk szerint az a kereszténység, ami hűségesen ragaszkodik Isten Igéjéhez, az hatalmas megerősödésen és növekedésen fog keresztülmenni.

Nagyon ritka, hogy mikor belemennek az emberek szexuális bűnökbe, ezek csak testi cselekedetek volnának. Amikor a Szent Szellem nagyon erősen dolgozik, az ember belsejét kifordítja, és szó szerint lehet látni, hogy a szexuális bűnök jelentős része köteléket hoz létre az emberben, ami azt jelenti, hogy újra és újra visszaesnek. Ez a rabság lényege. Tiszta emberek mellett viszont létrejön az az életérzés, hogy mocskos az ember, ezért nem állhat meg a gonosz az igazak gyülekezetében. Ha démonikus kötelék van, akkor látszik, hogy a démonok akarata erősebb, mint az emberé, ha bűn van és nincs mögötte démon, akkor nagyon gyakran akaraterővel el lehet hagyni a bűnt, és a szokásokat meg lehet változtatni.

Máté 12:38-45.
Ez tipikus manapság is, hogy Istentől csoda jelet kérnek és az Isten természetfölötti erejét szeretnék kombinálni szexuális tévelygésekkel. Azt mondják, hogy nem kell megtagadnod a Bibliát, csak erkölcsi téren legyél liberális, de ez maga Isten tagadás, az ateizmus gyakorlati formája, ami szerint csak elméletben kell hinni Istenben, de a szív nem újjászületését kihagyják.


A Szent Szellemmel való betöltekezés mutatta meg a bűnnek a mélységét, magasságát, hogy milyen különbség van a bűn természete és Isten természete között, és ha Istennel szeretne az ember élni, akkor nem vállalhat a bűnnel közösséget. Jónás lázadó próféta volt, majd ennek következtébe bekerült a cethal gyomrába, de ott bent odaszánta magát.

Ez azt jelenti, hogyha megtérünk és segítségül hívjuk az Urat, akkor kihoz
az Úr a nyomorúságból, a mélységből. Ez ma a Jónás jele!


Jézus is értünk ment le a mélységbe, majd támadt fel, és ahogyan Jónás mi is ugyanúgy kikerültünk a halál szájából.


Máté 12 említi továbbá dél és Séba királynőjét, aki messze területről jött, hogy Salamon bölcsességét hallgassa. Ez a két dolog, Jónás jele és Séba királynőjének a példája, mutatja mi az, ami az embert megtudja menteni. Ez a megtérés és Isten Igéjének a hallgatása a testünkkel kapcsolatban is. Ő teremtette a testet, ő tudja, hogy mire kell használni, nem tisztátlanságra, paráznaságra kell használni, mert Istennek sokkal nagyobb terve van.

Ő nem azt akarja, hogy egy cethal gyomrában emésztődjen fel a testünk, hanem, hogy az Ő dicsőségének a hordozója legyünk, és ez az egész személyiségünk lényegi részévé váljon. A felolvasott részben láthattuk, hogy a démonok miután kimentek az emberből, víz nélküli helyekre mennek. Az újjászületésről azt mondja az Ige, hogy ha Jézust befogadja, akkor örök életre szökellő vízforrást fakaszt az emberben. Ilyen, állapotban a démonok nem érzik jól magukat, és ha van is az emberben még démonikus kötelék az előbb utóbb meg fog
szakadni, mert a benne levő mennyei víztől menekül a démon, ezért ne add fel a küzdelmet, állj fel, Isten meg fog szabadítani!


Minden elesés után nagyon fontos, hogy megtisztítsa Jézus vére az embert, és utána szánja oda az ember a testét élő, szent, okos tiszteletül az Úrnak. Ez fogja megvilágítani a szellemet a test rendeltetésével kapcsolatban is.

Ezután jön az értelem, a gondolkodásmód megváltoztatása. Mire használjuk mire ne a testünket. Fontos a megtérés és a démonoktól való szabadulás is, de utána nagyon fontos, hogy a testedet ne hagyd elkötelezettség nélkül, szánd oda feltétel nélkül élő áldozatul.

Az I Korinthus 2 szerint miután kifizették a tartozást, azután annak a tulajdonába kerül a személy, aki kifizette az árát.

Mivel mindannyiunkért Jézus a vérét adta, ezért gyakorlatilag megvásárolt minket magának, megvásárolta, a szívünket, a lelkünket, a testünket saját
magának, így már nem a Sátáné vagyunk. Ezért váltságdíj Jézus vére!

I Korinthus 6 és 7 között az eredetiben nincsen tagolás, egy kijelentés alá tartoznak, amiből láthatjuk, hogy van egy másik fajta védelem is ezen a területen, ami a házasság! Ez is fontos a test megtartása szempontjából.
Thesszalonika könyvében olvassuk, hogy szentségben és tisztaságban bírjuk a testünket, ne pedig vágyaknak és szenvedélyeknek a fogságába.

Fogadd el Isten a testedre vonatkozó programját, akkor kegyelmet ad, hogy egész földi életedet szentségben bírjad.

A szexuális bűnök olyanok, mint a mocsár, a sár, ráragad az embereknek a természetére, és ha sokáig
bent vannak, akkor a külsöjüket, mozgásukat is megváltoztatja. Az Ördög meg szeretné akadályozni azt, hogy Isten országának népe legyen, azt akarja, hogy csak egy király legyen meg egy ország, de milyen király, akinek nincs népe. Jézus azért vár kétezer évet, hogy legyen népe, ami mi vagyunk.

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás