Létezik egy település, ahol még ma is Jézus nyelvét beszélik

6 Perc. Olvásási idő

A názáreti Jézus anyanyelvén, arámiul mondta el utolsó szavait a keresztfán. Az ősi, Krisztus tanítása előtt legalább 900 évvel korábban keletkezett arámi volt a Megváltó idejében a beszélt nyelv Izraelben. A zsidó nép a babiloni fogság idején sajátíthatta el az arámit, ami ezt követően sokáig a köznép beszélt nyelvének számított, a héber pedig a vallási, az írástudók által használt nyelvként funkcionált. Ezt a nagy múltú ősi nyelvet az eredeti formájában ma már csak egyetlen apró településen beszélik az egész világon.

A vad hegyvidéki szurdokok között megbúvó apró faluban ma is Jézus nyelvét beszélik

Az újszövetségi Szentírásból tudjuk, hogy Jézusnak a keresztfán elhangzott és a szenvedéstörténet leghíresebbnek számító mondata, az „Eli, Eli, lama sabachtani”, vagyis „Istenem, Istenem miért hagytál el engem”, az anyanyelvén, arámiul hangzott el csakúgy, mint a másik hat mondat.

Miután a római impérium a Kr. u. 66. és 73. között lezajlott első zsidó háború idején lerombolta a zsidók legszentebb helyét, a második Templomot, majd a néhány évtizeddel később kitört Bar-Kohba felkelés leverése után elpusztította Jeruzsálemet, megkezdődött a zsidó nép szétszóratása. Ennek következtében az arámi nyelv is fokozatosan kihalt, ami a zsidóság körében még csaknem egy évezreddel a Megváltó színre lépése előtt, a babiloni fogság idején vált a köznép általánosan beszélt nyelvévé.

20180514izrael

Az arámi (vagy régiesen, az arameus) nyelvet, az eredeti, jézusi formájában a világon ma már csak egyetlen apró településen, a szíriai Maalulában beszélik. A szíriai fővárostól, Damaszkusztól 56 kilométerre északra, a Qualamun-hegység szurdokai között megbúvó falu maronita keresztény közösségeMIND A MAI NAPIG JÉZUS ŐSI, AUTENTIKUS NYELVÉT BESZÉLI.

A Maalula közelében fekvő két másik község, Jabadeen és Bakhaa lakói pedig az arámi modernebb változatát, az úgynevezett neoarámi nyelvjárást beszélik. Ez utóbbi két település is keresztény község volt a múltban, de ma már muszlim közösség lakja, akik viszont átvették az egykori őslakók nyelvjárását.

Az UNESCO az arámit, a világ egyik legrégebbi, és még ma is beszélt nyelvét a súlyosan veszélyeztetett nyelvek között tartja nyilván.

NAPJAINKBAN AZONBAN MÁR CSAK MAALULÁBAN MARADTAK KERESZTÉNYEK, AKIK MEGTARTOTTÁK ŐSI NYELVÜKET.

Szíria, mint a Római Birodalom provinciája, a késő antik időkben vált kereszténnyé. Szíriában a második századtól vált általánossá az arámi nyelv, ami egészen a 7. századig, az arab hódítás kezdetéig volt a köznép beszélt nyelve.

Az Omajjád-dinasztia uralkodása alatt az arab nyelv kiszorította az arámit. Az Antilibanon-hegység megközelíthetetlen szurdokai között megbúvó három település, Maalula, Jabadeen és Bakhaa az arab invázió után is megtartották izoláltságukat, és ez a világtól való elzártságuk tette lehetővé az ősi nyelv fennmaradását is.

Talán még megmenthető Jézus ősi nyelve

Maalulának ez a fajta világtól való elzártsága nagyon sokáig, egészen a 20. század első feléig fennmaradt. A helyzet akkor kezdett megváltozni, amikor a francia gyarmati hatóságok az 1920-as években megépítették a Damaszkuszt Aleppóval összekötő műutat. Amikor az 1960-as években a damaszkuszi főútról tovább vezettek egy leágazást a Qualamun-hegységbe, Maalula és szomszéd községeinek az elszeparáltsága végleg megszűnt. A felgyorsult mobilizáció, a fiatalok elvándorlása és a turizmus hatására az ősi arámi nyelv hanyatlása is felgyorsult.

20211226jezus2

Tovább nehezítette ezt a helyzetet, amikor az 1960-as években az Arab Szocialista Újjászületés Pártja, vagyis a Baath Párt került hatalomra, mert a kormányzat oktatáspolitikája felgyorsította az arabizációt.

AZ ARAMEUST, MINT „ NEM BESZÉLT, HALOTT NYELVET” KIVETTÉK AZ OKTATÁSBÓL,

és az arámi használatát megtiltották az állami oktatási intézményekben. Noha ezt a korlátozást már három évtizede feloldották, de a társadalmi mobilizáció miatt az arámi visszaszorulása feltartóztathatatlan folyamattá vált. Napjainkban Maalula felnőtt lakosságának csaknem a háromnegyede ingázik, és a viszonylag közeli Damaszkuszba jár dolgozni.

A fiatalok közül sokan elvándoroltak, a községbe újonan letelepedők pedig szinte kivétel nélkül muszlimok, ami miatt Maalula keresztény identitása is egyre jobban elhalványul. Jelenleg nagyjából a helyi lakosság fele keresztény, a másik fele muszlim. A Közel-Keletet megrázó, 2011-ben kitört úgynevezett arab tavasz következményei Maalulát sem kimélték meg. 2013-ban a damaszkuszi kormánnyal szemben álló radikális muszlim fegyveresek foglalták el a falut.

Noha a kormánycsapatok 2014-ben visszaszerezték Maalula és a környék feletti fennhatóságot, a radikálisok sok műemlék épületet leromboltak, illetve megrongáltak. Basar el-Aszád szír elnök és kormányzata a korábbi gyakorlattal szakítva

KOMOLY ERŐFESZÍTÉSEKET TESZ A NAGY MÚLTÚ TELEPÜLÉS, ÉS AZ ŐSI ARÁMI NYELV MEGMENTÉSE ÉRDEKÉBEN.

2008-ban a damaszkuszi egyetem önálló arámi nyelvi akadémiát állított fel Maalulában. Az Aszád-adminisztráció pedig pénzügyi támogatást biztosít az akadémia fenntartásához, illetve évfolyamonként 85 tanuló ösztöndíjához.

Basar el-Aszád elnök rendeletére ma már ismét szabadon lehet beszélni Jézus nyelvét Maalulában, illetve bárhol másutt az ország területén. A damaszkuszi kormány azért is részesíti külön támogatásban az arámi nyelv fennmaradását, mert az mélyen az ország történelmébe gyökerezik.

AZ ARÁMI MA IS HALLHATÓ ARABBAL KEVERVE DAMASZKUSZ ÓVÁROSÁBAN, A SZÍRIAI ORTODOX TEMPLOMNÁL,

de sok nyelvtudós szkeptikus az ősi nyelv jövőjét illetően.

2013-ban egy brit nyelvész hozzákezdett a nyelv tudományos igényű lejegyzéséhez, mielőtt még az örökre eltűnne, egy német professzor pedig összeállította az arámi nyelv szótárát. A damaszkuszi kormányzat helyreállította a a terroristák által lerombolt illetve tönkretett műemlékeket; köztük a világ legrégebbi, a Kr.u. első század végétől működő keresztény kolostorát, a Szent Tekla-kolostort is.

Kérjük, ha tetszett a cikk, ne felejtsd el MEGOSZTANI!

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.