Quantcast

Mi a fenevad jele? 666

7 Perc. Olvásási idő
Mi a fenevad jele? 666

Mi a fenevad jele? – 666

A Jelenések 13-ban azt olvassuk, hogy az Antikrisztus jobbkeze, a földi fenevad (más néven a hamis próféta) egy bélyeget fog bevezetni, hogy megerősítse az egyvilági uralmát.

„Mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és rabszolgákat, bélyeget ad a jobb kezükre vagy homlokukra, és senki sem vásárolhat vagy adhat el, csak az, akiben a fenevad bélyege vagy neve, vagy nevének száma van”

- Hirdetés -
(Jelenések 13:16-17).

A szövegben a bélyegre használt szó a görög karagma szó. Az ókorban ezt a szót mindig a római császárral hozták összefüggésbe. Gyakran tartalmazta a császár nevét, képmását és uralkodásának évét. Szükséges volt a vásárláshoz és az eladáshoz, és az okmányok érvényességének igazolásához szükséges volt az okmányokra való felragasztása. A nyomorúság idején minden élő embernek fel kell vennie a fenevad bélyegét. Ahogy Róma idején, ez lesz az egyetlen módja annak, hogy a társadalomban működhessenek.

Mi a szám jelentősége?


Sokan elmélkedtek már a 666 jelentéséről. Góliát hat méter magas volt, és hat páncélt viselt. Nabukodonozor szobra hatvan sing magas volt, hat sing széles, és hat hangszer hívogatta imádóit.

Egyesek Nérót, Hitlert, különböző amerikai elnököket és más világvezetőket neveztek meg a szám által képviselt fenevadként. Mindezek a találgatások csak találgatások, amelyek semmit sem mondanak a szám jelentéséről.

- Hirdetés -


A legvalószínűbb válasz talán a legkevésbé érdekes. A Jelenések 13:18 szerint ez az ember száma. Ezt az egész Szentírásban megerősítve látjuk. A Teremtés könyvében Isten a hatodik napon teremtette az embert. Az ószövetségi törvényben az embereket arra hívták, hogy hét napból hatot dolgozzanak. Egy héber embert legfeljebb hat évig lehetett rabszolgaként tartani.

Hat egymást követő év után, amikor egy szántóföldet bevetettek, azt parlagon kellett hagyni. A szám talán nem is annyira az egyént, mint inkább az emberi fajt azonosítja.
Összefoglalva azt mondhatnánk, hogy a 666-os szám az emberi leleményesség és hozzáértés csúcsát jelképezi. Az Antikrisztus az ember utolsó próbálkozásának megtestesítője a világ uralmára, mielőtt Jézus egyszer s mindenkorra felülkerekedik mindazokon, akik ellene szegülnek.

Mi lesz azokkal, akik elfogadják a jelet?


A fenevad bélyege üres ígéreteket és hiányos megkönnyebbülést fog nyújtani a nyomorúság idején. Lehetővé teszi majd az emberek számára, hogy árukat vásároljanak és adjanak el, de sokan alig fognak annyi pénzt keresni, hogy élelmet vásároljanak (Jelenések 6:6).

Ami még rosszabb, a bélyeg el fogja választani viselőit Isten szeretetétől, és örök ítéletre ítéli őket.
Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és megkapja a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az maga is iszik Isten haragjának borából, amely teljes erővel kiömlik az ő haragjának poharába. Tűzzel és kénkővel gyötrődik majd a szent angyalok és a Bárány jelenlétében. És gyötrelmük füstje felszáll örökkön-örökké, és nem nyugszanak se éjjel, se nappal, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik felveszik nevének bélyegét. Jelenések 14:9-11

- Hirdetés -


Az emberiség a teljességre vágyik, mert Isten az örökkévalóságot helyezte a szívünkbe (Prédikátor 3:11). A 666-os szám arra emlékeztet bennünket, hogy valami – vagy valaki – hiányzik. Az ember legjobb erőfeszítései sem fognak soha a tökéletességben tetőzni. Önmagunkban mindig alulmaradunk, és mindig vágyni fogunk arra a tökéletes teljességre, amelyet csak Istenben találhatunk meg.

Van alternatíva a 666-ra?


Azok, akik megtagadják a fenevad bélyegét, az Antikrisztus haragját fogják elszenvedni. Képtelenek lesznek vásárolni, eladni, dolgozni vagy a társadalomban működni. Aki nem viseli a bélyeget, azt megölik vagy éheztetik (Jelenések 14:9-11), a keresztények pedig mártírhalált halnak hitükért.
Az egyetlen alternatíva az lesz, hogy a látottak helyett a láthatatlanra koncentráljunk. Pál apostol elszenvedte a verést, a hajótörést, a megkövezést és egyebeket, de mindez nem tántorította el attól, hogy az Urat szolgálja.

- Hirdetés -

A korinthusi gyülekezethez írt második levelében Pál elmagyarázta reménységének forrását, amely megtartotta őt ezekben a megpróbáltatásokban:
Ezért nem veszítjük el a bátorságunkat. Bár külső emberünk elpusztul, a belső emberünk mégis napról napra megújul. Mert a mi könnyű nyomorúságunk, amely csak egy pillanatig tart, sokkal nagyobb és örökkévaló dicsőség súlyát munkálja nekünk, miközben nem a látható dolgokra tekintünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ami látható, az ideiglenes, ami pedig nem látható, az örökkévaló.

2 Korinthus 4:16-18
A jel megtagadása átmeneti szenvedéssel jár, de a Biblia biztosít bennünket arról, hogy „a mostani szenvedések nem méltóak arra, hogy összehasonlíthatók legyenek azzal a dicsőséggel, amely majd kijelentetik bennünk” (Róma 8:18).

Van Istennek száma?


A hat az embert jelképezi, de a hét Istent. A hét a befejezettség száma. Isten hét napot teremtett a héten és hét hangot a zenei skálán. Mózes harmadik könyvének 23. fejezetében hét ünnepet rendelt el. Jézus hét „Én vagyok” kijelentést tett magáról, és hét kijelentést tett a keresztről. Egy napon a föld minden teremtménye hétszeres doxológiával fogja tisztelni Őt:

„Méltó a Bárány, aki megöletett, hogy hatalmat és gazdagságot és bölcsességet, erőt és dicsőséget és dicsőséget és áldást kapjon!”.

(Jelenések 5:12)


A hetes szám több mint harmincszor fordul elő a Jelenések könyvében. A hét pecsétítélet az ember által tönkretett világot mutatja be. A hét trombitaítélet a Sátán által elpusztított világot mutatja be. A hét tál ítélet az Isten által visszaszerzett világot mutatja be. Teljes pusztulás. Teljes megváltás. Még Isten ítélete is tökéletes arányban történik (Példabeszédek 24:12).

- Hirdetés -

Melyik jelet fogod viselni?


A fenevad kitörölhetetlen bélyege fogja megkülönböztetni az Antikrisztus birodalmának polgárait. A bélyeg Krisztus országának polgárait is azonosítja: Isten azáltal jelöli meg a hívőket, hogy elküldi Szentlelkét, hogy bennük éljen.
Őbenne bíztatok ti is, miután hallottátok az igazság igéjét, az üdvösségetek evangéliumát; akiben, miután hittetek, megpecsételtetett az ígéret Szentlelkével is, aki a mi örökségünk biztosítéka a megvásárolt javak megváltásáig, az Ő dicsőségének dicséretére. Efézus 1:13-14


Vannak emberek, akik megpróbálnak színjátékot rendezni Isten előtt. Elmennek a templomba. Időnként elolvassák a Bibliájukat. Igyekeznek nem káromkodni vagy inni. Isten áldásait akarják az Ő ítélete nélkül. Ez egy ideig úgy tűnhet, hogy működik, de lehetetlen két úrnak szolgálni (Máté 6:24). Mindannyiunknak el kell döntenie, kinek a bélyegét viseli. Ahogy Józsué kihívta az ókori Izrael népét, mindannyiunknak el kell döntenie „ma”, hogy kit akar szolgálni (Józsué 24:15).

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás