Mi Isten végső ítélete? Mi történik az ítélet napján?

6 Perc. Olvásási idő

A Biblia az ítélet napjára úgy utal, mint arra az időre, amikor Krisztus mindannyiunkat megítél a földi viselkedésünkért. Fedezd fel az Ítéletnap jelentését és a szentírási idézeteket, miközben felfedezzük a végső ítéletünk bibliai összefüggéseit.

A Biblia kijelenti, hogy Isten „kitűzött egy napot, amelyen meg akarja ítélni a lakott földet”. (ApCsel 17:31)

- Hirdetés -

Ez az ítélet napja, amelyet végső ítéletnek is neveznek, az, amikor Jézus, Isten Fia megítéli „az élőket és a holtakat”, mielőtt elpusztítja a régi, a bűntől megromlott eget és földet.

Bűnnek nevezhetünk mindent, ami Isten akaratával és törvényével szemben áll. Bűnt elkövetni annyit jelent, mint az Ő törvényeinek nem engedelmeskedni vagy visszaélni azokkal. Mivel a bűnre való késztetés az emberi természetben lakozik, az emberiséget megrontják és némiképp hajtják az erkölcstelen hajlamok, amelyek minden emberben élnek. Ez az Édenkertben történt bűnbeesés következménye. Mielőtt megteremti az Ő új mennyét és földjét, Istennek el kell távolítania mindent, ami bűnt hozhat létre vagy hordozhat az Ő új teremtésében.

Jézus Krisztus lesz az utolsó ítélet igazságtevője, ahogy a Biblia mondja: „Sőt, az Atya senkit sem ítél meg, hanem minden ítéletet a Fiúra bízott” (János 5:22). Minden szkeptikust Krisztus fog megítélni a „nagy fehér trónon”, és az elkövetett tetteiknek megfelelő büntetéssel kell szembenézniük. A Biblia nagyon határozottan állítja, hogy a szkeptikusok bosszút gyűjtenek maguk ellen, és hogy Isten „mindenkinek aszerint ad, amit tett” (Róma 2:5-6). Az utolsó ítéletkor a gonoszok és a hitetlenek sorsa a mindenható Isten kezében lesz, aki mindenkit a lelkiállapota szerint fog megítélni.

- Hirdetés -

Továbbá nézzük meg az Ítéletnapról szóló nevezetes bibliai utalásokat, hogy jobban megértsük Isten utolsó ítéletét.

Bibliai versek az ítéletnapról, a végső ítéletünkről.

Ezért ne ítéljetek semmit a kijelölt idő előtt; várjátok meg, amíg az Úr eljön. Ő fel fogja világítani, ami a sötétségben rejtve van, és leleplezi a szív indítékait. Abban az időben mindenki megkapja majd a maga dicséretét Istentől. 1 Korinthus 4:5


„Mert mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit a testben cselekedett, aszerint, amit tett, akár jót, akár rosszat.” 2 Korinthus 5:10


Én pedig mondom nektek, hogy az ítélet napján mindenkinek számot kell adnia minden üres szóért, amit mondott. Mert a ti szavaitok alapján felmentenek titeket, a ti szavaitok alapján pedig elítélnek titeket.” Máté 12:36-37.

- Hirdetés -


Ünnepélyesen megbízlak titeket Isten és Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, és az ő megjelenése és országa által 2 Timóteus 4:1.


„Akkor láttam egy nagy fehér trónt és azt, aki azon ült, akinek arca elől elmenekült a föld és az ég. És nem találtak helyet számukra. És láttam a halottakat, kicsiket és nagyokat, Isten előtt állni, és könyvek nyíltak. És egy másik könyv is megnyílt, amely az élet könyve. És megítéltetnek a halottak az ő cselekedeteik szerint, a könyvekben megírt dolgok szerint.” Jelenések 20:11-15.

- Hirdetés -
65516 final judgment
Mi Isten végső ítélete? Mi történik az ítélet napján? 43

A fenti kép Michelangelo olasz reneszánsz festőművész Az utolsó ítélet című alkotása, amely a vatikáni Sixtus-kápolna teljes oltárfalát beteríti. Az alkotás Krisztus második eljövetelét és az egész emberiség Isten általi végső és örök ítéletét ábrázolja.

Hogyan ítélnek meg minket az ítélet napján?

Charles Stanley szerint a Szentírás kijelenti, hogy Jézus Krisztus megítél minden embert, aki valaha élt (ApCsel 10:42). Azok, akik elutasítják az üdvösségre vonatkozó ajánlatát, a fehér trónra kerülő ítélettel néznek szembe – a hitetlenek utolsó állomása az Isten jelenlététől való örökös száműzetés előtt. A hívők szintén Jézus elé állnak majd, és ekkor végre teljesen megértik az Ő pazarló kegyelmét.

Az 1Korinthus 4:5-ben Pál azt mondja, hogy Jézus feltárja a hívők szívében elrejtett indítékokat. Néhány embernek az a téves elképzelése támadt, hogy minden bűnük mindenki számára láthatóvá válik, de a Biblia semmiképpen sem támogatja ezt az elképzelést.

Jézus felfedi a hívő ember szívének valódi természetét. Minden lázadó cselekedet, helytelen magatartás és vágó szó felülvizsgálatra kerül. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Jézus letörli a könnyeket a szemünkről, akkor erre az időre utal (Ézsaiás 25:8). Ott fogunk állni a szent Megváltó jelenlétében, és szomorkodni fogunk azon, hogy mennyire nem érdemeljük meg az Ő áldozatát. De a szomorúság csak egy pillanatig fog tartani. Utána jön a hatalmas öröm, hogy megkaptuk a bocsánatot, és Neki tetsző életet élünk. Krisztus ítélete nem büntetés; ez egy emlékeztető, hogy megbocsátást nyertünk. Végre teljesen felismerjük az Ő kegyelmének mélységét és szélességét.

A hívőknek nem kell meghunyászkodniuk vagy lógatniuk a fejüket az ítélet alatt. Nem kell bűnbánatot tartanunk – ennek az ideje már elmúlt. Krisztus igazságába öltözve és minden egyes bűnünkre megbocsátva fogunk az Úr előtt állni. És végre megértjük, hogy milyen nagy Istenünk szeretete irántunk.

- Hirdetés -

Kérjük, OSZD MEG ezt a cikket!

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.