Mi most az utolsó időkben élünk?

5 Perc. Olvásási idő

Az utolsó időkben élünk

A Biblia számos eseményt megjövendöl, amely az utolsó időkben fog bekövetkezni. Ezeket az eseményeket így lehetne csoportosítani: természetben előforduló jelek, lelki jelek, szociológiai jelek, technológiai jelek és politikai jelek. Nézzük meg, mit mond a Biblia minderről, és ha a jelek nagy számban fordulnak elő, akkor bizonyosak lehetünk afelől, hogy valóban az utolsó időkben élünk.

- Hirdetés -

A Lukács 21:11 felsorol néhány, a természetben előforduló jelt, amelyre Jézus második eljövetele előtt sor kerül: „mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.” Habár nem érdemes minden természeti csapást az utolsó idők jeleként értelmezni, ezeknek a csapásoknak a növekvő gyakorisága úgy tűnik, hogy az elkövetkezendő események (Jézus szavaival élve a „vajúdás”; Máté 24:8) előszelét képezi.

A Biblia pozitív és negatív lelki jeleket egyaránt felsorol. A 2Timóteus 4:3-4-ben azt látjuk, hogy sokan hamis tanítókat fognak követni. A szektás csoportok, eretnekség, megtévesztés és okkultizmus felerősödését tapasztaljuk, és sokan fordulnak a New Age-hez és pogány vallásokhoz. A jó oldalon viszont a Jóel 2:28-29 szerint a Szentlélek nagymértékben ki fog áradni. Jóel próféciája pünkösd napján teljesedett be (ApCsel 2:16), és még mindig ennek a kiáradásnak a hatásait látjuk az ébredésekben és a Lélek-vezette keresztyén mozgalmakban, valamint az evangélium világméretű hirdetésében.

A természeti és lelki jeleken kívül a társadalomban is mutatkoznak jelek. A mai társadalomban eluralkodó erkölcstelenség annak a jele, hogy az emberiség fellázadt Isten ellen. Az abortusz, homoszexualitás, drogfogyasztás és a gyermekek molesztálása mind azt bizonyítja, hogy a „gonoszok és csalók pedig egyre mélyebbre süllyednek a gonoszságban” (2Timóteus 3:13, Egyszerű). Jelenleg egy hedonista és materialista társadalomban élünk. Az emberek önmagukat szeretik, a maguk érdekeit nézik, és azt teszik, amit jónak látnak. Mindezt, sok egyéb mellett, naponta tapasztaljuk magunk körül (ld. 2Timóteus 3:1-4).

- Hirdetés -

A modern technológia adventje előtt az utolsó időkre vonatkozó próféciák némelyikénél lehetetlennek tűnt a beteljesedés. A nukleáris korban néhány Jelenések-beli ítéletet könnyebb elképzelni. A Jelenések 13 szerint az Antikrisztus tartja kézben a kereskedelmet, arra kényszerítve az embereket, hogy vegyük magukra a fenevad jelét, és tekintve a számítógépes chip technológia fejlődését, máris rendelkezésére áll egy használható eszköz. A rádió, internet és televízió révén pedig az evangélium ma már az egész világon megszólalhat (Márk 13:10).

Aztán vannak a politikai jelek. Izrael 1948-as megalakulása a leges legmegkapóbb beteljesedett prófécia, amely azt igazolja, hogy az utolsó időkben élünk. A 20. század fordulóján még azt sem merte volna álmodni senki, hogy Izrael visszatérhet a földjére, nemhogy megszerezheti Jeruzsálemet. Jeruzsálem minden bizonnyal a geopolitika középpontjában áll, és sok ellenséggel áll szemben. Ezt igazolja a Zakariás 12:3 is: „Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára: aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a föld minden népe.” A Máté 24:6-7 megjövendölte, hogy „nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad”. A háborúk és a háborúkról szóló hírek kétség kívül a jelen kor jellemzői.

Ez csak néhány azon jelek közül, amelyek azt igazolják, hogy az utolsó időkben élünk. Még sok más jel is van. Isten azért adta ezeket a próféciákat, mert nem akarja, hogy bárki elvesszen, és mindig kellő figyelmeztetést ad, mielőtt kiontja ránk haragját (2Péter 3:9).

Mi most az utolsó időkben élünk? Senki sem tudja, mikor jön vissza Jézus, de az elragadtatás bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Isten elrendezi a bűnt – akár kegyelemmel, akár haraggal. A János 3:36 ezt mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” Azok, akik nem fogadják el Jézus Krisztust megváltójukként, az Úr haragja alatt maradnak.

- Hirdetés -

A jó hír az, hogy nem késő az örök életet választani. Nem kell mást tenned, mint hit által elfogadni Isten ingyenes kegyelmi ajándékát. Semmit nem tehetsz, amivel kiérdemelhetnéd a kegyelmet – Jézus már megfizette helyetted az árat (Róma 3:24). Készen állsz az Úr visszajövetelére? Vagy a haragjában fogsz részesülni?

- Hirdetés -

 

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.