Milyen közel vagyunk az utolsó 7 éves ciklushoz?

10 Perc. Olvásási idő

Hóseás 6:2 … Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket…
Zsoltárok könyve 90:4…Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt…
2Péter 3:8 …egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap…
Jelenések könyve 20:6… és uralkodnak ő vele (Krisztussal) ezer esztendeig.

Isten más léptékben látja a dolgokat, mint mi emberek. Úgy tekinthetjük, hogy számára olyan 1000 esztendő, mint 1 nap, s az 1000 éves Királyság, mintegy a Föld Szombatja.

- Hirdetés -

Izrael helyreállítása egyértelmű jelként szolgál az utolsó idők eseménysorozata kapcsán. Szükségszerű, hisz az Antikrisztus, aki Jeruzsálemben fog uralkodni, beül a Templomba, melyben ezt megelőzendően folyni fog az ószövetségi áldozati rendtartás. Mindezt tekintetbe véve, nagy figyelmet kell szentelnünk Izrael állam újjá alakulásának, mely 1948-ban következett be. Jeruzsálem és Ciszjordánia (West Bank) 1967-ben került Izrael fennhatósága alá. Dávid miután elfoglalta Jeruzsálemet, nem kapott engedélyt a templom felépítésére, hanem csak az őt követő generáció kapta azt ígéretként. S ha feltételezzük, hogy ez most is így lesz, felmerül a kérdés, mikortól számítsuk pontosan az emberöltőnyi, kb. 70 esztendőt, hisz ha a zsoltárok könyve 90:10-et vesszük alapul, akkor egy generáció, egy emberöltő kb. 70 évet ölel fel. Tehát Izrael állam megalakulásától avagy Jeruzsálem izraeli fennhatóság alá való kerülésétől számítsuk, a következőképpen: 1948 + 70 = 2018; 1967 + 70 = 2037? A jeruzsálemi Templom építése, mellyel részletesebben a következő oldalon foglalkozunk, akár már a következő évtizedben elkezdődhet, de az is lehet, hogy csak a 2030-as években kerül erre sor, hisz Jeruzsálem izraeli kézbe való kerülése után egy emberöltőnyi idő, előbbi számításaink alapján 2037-re telik le.

S ha feltételezzük, hogy az Egyház korszaka Pünkösdkor, Jézus halála és feltámadása után kezdődött meg, logikusnak tűnne, hogy az Egyház korszaka az Egyház elragadtatásával érne véget. Ezt a gondolatmenetet követve, 2030 körül történne meg az elragadtatás.

Jézus azt mondta, nem tudhatjuk pontosan a napot és az órát (Máté 25:13), de azt is mondta, hogy a jelekből megítélhetjük, milyen közel van az Ő eljövetele. S ígéretként tekinthetjük azt is, hogy ahogy közeledünk – az emberiség viszonylatában – a világtörténelem végkifejlete felé, úgy Isten egyre nagyobb ‘látást’ tesz számunkra lehetővé.

- Hirdetés -

Ahelyett tehát, hogy a 7 éves időszak kezdetét egy konkrét évben határoznánk meg, bizonyos jeleket kellene figyelembe vennünk, olyanokat, amelyekről Jézus tanítványainak beszélt s amelyek közvetlenül a Megpróbáltatás időszakát egy vajúdási időszakként fogják megelőzni. A Máté 24:4-8 szerint ezek a jelek a következők lesznek: a kereszténységen belüli hamis tanítók, etnikai háborúk, egyes helyeken éhségek és földrengések (vö. Márk 13:5-8). A Lukács 21:8-11 tanúsága szerint, a kereszténységen belül hamis tanítók támadnak, etnikai háborúk, éhségek, újabb keletű járványok, pusztító földrengések, félelmetes sorscsapások s mindenféle nagy égi jelek lesznek. (Roy A. Reinhold: How close are we to the end-times 7 year period?)

Ahogy közeledünk az utolsó időkhöz, a megtévesztés, hitetés az Egyházon belül is egyre nagyobb mértékben lesz jelen (lsd. az Antikrisztus, valamint a Prófétai szolgálat című oldalakat)

A nagyerejű földrengések száma a XX. században ugrásszerűen nőtt. Az elmúlt 100 évben többszázezer életet követeltek. Az épületeket leromboló erejű földrengések száma csak 1990 óta 17 volt. Ilyen jellegű földrengések évente jelentkeznek. A jövőben ennél még többre számíthatunk.

Annak ellenére, hogy a világ egyes részein élelmiszer túltermelés van – az elmúlt 30 évben tapasztalt ugrásszerű népességnövekedésnek köszönhetően -, másutt termőföld hiányában, nem tudnak kellő mennyiségű élelmiszert termelni és sajnos vásárolni sem. A fejlődő országokban mintegy 1,2 milliárd ember él napi 1 vagy annál kevesebb dollárból. Közülük kb. 780 millióan éheznek nap, mint nap. A gyermekek közül több mint 5 millióan halnak meg alultápláltság miatt. Köztudott, hogy szárazság és ennek következményeként éhség van jó néhány afrikai országban (Szudánban, Etiópiában, Szomáliában és Kenyában).

- Hirdetés -

Bár az orvostudomány fejlettebb, mint valaha, régi és újkeletű betegségek, járványok egyaránt fenyegetik az emberiséget. 20 jól ismert betegség – köztük a TBC, a malária és a kolera – ütötte fel újra a fejét s indult terjedésnek 1973 óta, gyakran oly erős változatban, hogy még az orvosságokra, ellenszerekre sem reagálnak. Legalább 30 eddig ismeretlen betegséget, vírushordozót azonosítottak be, köztük a HIV (AIDS), az Ebola, a hepatitis C, valamint a Nipah vírusokat, melyek gyógymódja ismeretlen. 1999-ben, 160-szor többen hunytak el fertőző betegségekben, mint más jellegű természetes betegségben.

Az ég jelei kevésbé ismertek, talán olyan jellegűek, mint amilyet pl. egy üstökösnek a Jupiterbe való csapódása okozott 1994-ben vagy amilyen a Hale-Bopp üstökös volt 1997-ben. (Roy A. Reinhold: How close are we to the end-times 7 year period?)

- Hirdetés -

A XX. sz.-ban háromszor annyian estek háborúk áldozatául, mint az első századtól egészen 1899-ig. 1900-1989-ig több mint 90 millió ember vált háború áldozatává. A második világháború követelte a legtöbb halálos áldozatot eddig.

A vizek és a levegő szennyezettsége, valamint a föld vég nélküli kiaknázása a természetre és az emberre, vagyis az egész látható világra egyre nagyobb fájdalommal és teherrel nehezedik rá. Nemcsak a hívők beszélnek arról, hogy a természet fáj, vajúdik, szenved, hanem a különböző világnézeteket valló politikusok, tudósok is.

Század/Háborús áldozatok: XVII.sz./ 3.3 millió; XVIII.sz./ 5.0 millió; XIX.sz./ 5.5 millió; 1900-45/ 40.5 millió; 1945-75/ 50.7 millió

Legjelentősebb háborúk: 17. 18. 19. században nem volt; 1900-1945: 19 db; 1945-1975: 119 db

Év/Feljegyzett földrengések száma (db):

- Hirdetés -

1948/620
1949/1152
1950/2023
1964/5154
1965/6686
1976/7180

Szólni kell arról is, hogy az utolsó idők jelei lesz az is, hogy a keresztényeket üldözni fogják. Nézzük meg mit mondott erről Jézus: “…nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.” (Máté 24:9-10.) A Luk 21:12-ben pedig ezt olvashatjuk: “…kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.” (…) 16. vers: “Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.” János 16:2: “A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.”

A Jel 6:9 tulajdonképpen az 5. pecsét felnyitását írja le: “látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak.”

Mióta Jézus Krisztus földi küldetését beteljesítette a keresztényüldözés számtalan példáját lehetne felsorolni. Ebből most csak néhányat említek William Byron Forbush: Fox’s Book of Martyrs c. írása alapján: a 12 apostol közül 11 mártírhalált halt (lsd részletesen a Prófétai szolgálat c. oldal végén), csakúgy, mint az evangelisták (Jánost kivéve, aki miután megkínozták száműzetésbe kényszerült). A kora kereszténység időszaka egybeesett a római birodalom fennállásával, amikor is 10 császár köztük Néró, Domitianus, Traianus, Marcus Aurelius Antonius, Severus, Maximus, Decius, Valerius, Aurelius, Diocletianus uralkodása alatt szüntelenül üldözték, megkínozták s megölték a keresztényeket (pl. Timóteust és Barnabást is). A perzsa birodalomban, az inkvizíció idején, Németországban és Hollandiában, Skóciában, Angliában és Írországban egyaránt üldözték a keresztényeket. Vagy említhetnénk a Quakereket, esetleg a dél-franciaországi protestáns-üldözéseket is.

Mintha a Jelenések könyvében olvasott 5 pecsét (6. rész:1-11) időszakában élnénk. Elképzelhető, hogy az első 5 pecsét függetlenül az azt követőektől (6. és 7.) egy külön egységet alkot s a Jézus Krisztus keresztáldozatával és feltámadásával elkezdődött utolsó óra jelenségeinek egyre koncentráltabb esemény-sorozata rajzolódik ki előttünk? S ezek szerint a 6. pecsét feltörése előtt állunk? Annyi azonban bizonyos, hogy az Egyház szempontjából ennek, igen nagy jelentősége lesz.

De térjünk vissza az utolsó 7 éves időszakhoz. A legnagyobb jel, mely a 7 éves időszak közelségét jelenti, az maga a Templom felépítése, melynek Jeruzsálemben, a Templom Hegyen kell megtörténnie. Ennek vagy a 7 éves ciklus kezdetét megelőzően kell bekövetkeznie vagy a Templomnak már épülőben kell lennie a 7 éves ciklus alatt, hiszen a ciklus közepére a Templomban való szolgálatnak már egy ideje működnie kell. Ne egy konkrét évszámot keressünk, hanem kövessük figyelemmel a Templom felépítését s az ehhez szükséges békeszerződés megkötését, mivel ezek lesznek a legfőbb jelei a 7 éves periódus eljövetelének!

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.