Quantcast

Mire vár Isten?

4 Perc. Olvásási idő

„De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres.” (Jn 4:23)

Jézus Krisztus leszületésekor bemutatta nekünk az Atyát (Jn 14:9), és megmutatta, hogy Ő milyen kapcsolatban van vele (Mt 11:27, Jn 6:46). Erre csak a Fiú volt képes, mert Ő fentről született (Jn 3:13, 31-34). Ahhoz, hogy megértsük miről beszél (Jn 3:12), nekünk is újjá kell születnünk:

- Hirdetés -

„Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” (Jn 3:5-7)

Az Úr erre a közvetlen kapcsolatra hív minket is, de ennek a kapcsolatnak van egy lényeges tulajdonsága: nem testi, földi, anyagi, hanem lelki-szellemi szinten zajlik.

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn 4:24)

- Hirdetés -

Az Istenhez való kapcsolódásunknak nem csak javasolt módja a lelki-szellemi dimenzió, hanem kötelező eleme, amit nem lehet kihagyni, mert Isten uralmát test és vér nem örökölheti (1Kor 15:44-50). Nem azon múlik, hogy elmegyünk-e vasárnap a gyülekezetbe, és nem is azon, hogy melyik város, melyik templomában ülünk éppen, hanem azon, hogy beleadjuk-e egész valónkat ebbe a kapcsolatba, vagy sem. És ennek a kardinális eleme nem más, mint a lényünk középpontja: a szív.

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” (Mk 12:30)

Mindeközben személyes életünk minden kiterjedése szükséges, hogy a Mindenhatóhoz kapcsolódjon. Ha Krisztusban vagyunk (Gal 2:20), és Ő is mibennünk (Jn 15:5), akkor persze könnyebb ezt megvalósítani a többi területen (gondolatban, szóban és tettben), de még így is van felelősségünk, hogy valóban azt tegyük, ami az Atya akarata. Természetesen ebben is a példánk Jézus, akinek folyton fel kellett emelnie a tanítványok hétköznapi gondolkodását a természetfeletti szférába. Az egyik ilyen a János 4-ben történt, amikor a tanítványok visszaérkeztek az élelemmel Jákob kútjához, de az Úr nem kért belőle (Jn 4:27-33).

Ahogy akkor a tanítványoknak, most nekünk is meg kell tanulnunk, hogy Isten országa másképpen működik, mint az anyagi világ. Jézus ugyanis ezt felelte a tanítványok értetlenkedésére:

- Hirdetés -

„Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.” (Jn 4:34b)

Azért szoktunk táplálkozni, hogy testi erőnk legyen, és fejlődjön a szervezetünk. Ahhoz viszont, hogy a hitéletünk épüljön, hogy lelki-szellemi szinten életben maradjunk és növekedjünk az Isten akaratának teljesítése adja az éltető tápanyagot. Nem elég csak gondolkodni és beszélni róla, hanem tenni is kell, hogy formálódjon a jellemünk, megváltozzon a gondolkodásunk, hogy legyen fizikai visszacsatolás milyen a jót tenni és a kísértésnek ellenállni, és persze azért is, hogy a körülöttünk élők meglássák, hogy Isten közöttük van (Jn 14:10-11).

- Hirdetés -

Ez a hatékonyság kulcsa, hiszen akkor tud Isten teljesen megbízni bennünk, ha mindenünket átadjuk neki, amikor a lehető legnagyobb felülettel kapcsolódunk hozzá. Amikor Jézus ezt maradéktalanul megtette, akkor az Atya átadott neki mindent (Jn 3:35). Legyünk bátrak, mi csak nyerhetünk ezen!

Kérjük, oszd meg ezt a cikket.

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás